Vinteren 23/24 arbeider vi med en handlingsplan for landbruket i Bø knyttet opp mot strategien, som du finner her: Landbruksstrategi for Vesterålen 2023-2031. Kontaktperson for handlingsplanen er næringskonsulent Lise Mangseth, 76 11 43 24. Vi kommer med mer informasjon på denne siden