Det kommunale fysioterapitilbudet gis til barn fra 0-16 år og eldre i institusjon. De resterende pasientgrupper henvises til de private fysioterapeutene.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få fysioterapi. Tildeling av fysioterapi gjøres etter vurdering av haste- og alvorlighetsgrad.

De fleste må betale egenandel hos fysioterapeut, men noen grupper slipper:

  • Barn under 16 år
  • Personer med frikort for helsetjenester
  • Personer med godkjent yrkesskade

Dersom en pasient ikke møter til time, kan det kreves honorartakst for undersøkelse eller behandling.