Kommunestyret skal i begynnelsen av hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Det skal også tas stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres, eller videreføres uten endringer.

Kommunestyret i Bø kommune vedtok i sak 47/2024 i møte den 20.06.2024 ny planstrategi for 2024-2027 som du kan lese her.