Losjehytta er et godt besøkt sted. Foto: Tor Heitmann
Supert å nå Lynghaugtinden. Foto: Anne-Lise W. Robertsen

A1. Mehøgda - Losjehytta

er ca 1,8 km, forholdsvis lett, 1-1,5 time tur-retur.
Første halvdel langs gammel kjerrevei, svakt stigende. Videre langs tydelig oppgått sti.
Litt kraftigere stigning siste halvdel av løypa.

Vettenbua er også et godt besøkt mål. Foto: Anne-Lise W. Robertsen

A2. Mehøgda - Vetten

er ca 4,3 km, middels tung, 2 - 2,5 time tur-retur.
Jfr. beskrivelse av løype A-1 (Mehøgda-Losjehytta). Svakt stigende langs tydelig sti fra Losjehytta til fjellfoten. Ganske bratt og tungt siste del til toppen. Flott utskikt bl.a. mot Hadseløya og Loftofjellene. Møysalen kan sees mot sørøst.

Supert å nå Lynghaugtinden. Foto: Anne-Lise W. Robertsen
Supert å nå Lynghaugtinden. Foto: Anne-Lise W. Robertsen

A3. Mehøgda - Lynghaugtinden / Nåla

er ca 7,3 km, gaske tung, 3 - 3,5 time tur-retur.
Jfr. beskrivelse av løype A-1 og A-2. Fra Vetten går løypa først nedover før den flater ut og siden over i svak stigning fra til fjellfoten. De siste 500 metrene er ganske bratt og tung. Løypa er merket med varder. Litt utydelig sti enkelte strekk. Flott panoramautsikt i alle retninger langs hele ruten.

B1. Brenna - Losjehytta

er ca 1,5 km, forholdsvis lett, 1 - 1.5 time tur-retur.
Den mest benyttede av løypene til Losjehytta langs tydelig kjerrevei og oppgått sti.
Midtpartiet langs kraftlinja er flatt, første og siste del har jevn stigning. Kjerreveien opp til Brekka er den gamle kirkeveien til Bø-kirka. På en stor stein på høyresida av veien like før toppen kan du finne årstall og initialene til dem som bygde veien. På Brekka er
det også rester etter flere jernaldergraver.

Vetten - et populært turmål. Foto: Anne-Lise W. Robertsen
Vetten - et populært turmål. Foto: Anne-Lise W. Robertsen

B2. Brenna - Vetten

er ca 4 km, middels tung, 2-2,5 time tur-retur.
Jfr. løypebeskrivelsen til tur B-1 (Brenna-Losjehytta) og tur A-2 (Mehøgda-Vetten.

B3. Brenna - Lynghaugtinden / Nåla

er ca 7 km, ganske tung, 3-3,5 time tur-retur.
Jfr, løypebeskrivelsene til tur B-1 (Brenna-Losjehytta), tur A-2 (Mehøgda-Vetten) og tur A-3 (Mehøgda-Lynghaugtinden).

C1. Sikan - Losjehytta

er ca 2 km, forholdsvis lett, 1-1,5 time tur-retur.
Løypa følger markveien i svak stigning fra skytterhuset til brua som krysser Sikan-Elva. Deretter følger en tydelig sti i stigende terreng opp mot Breitinden. Før siste stigning opp Breitinden tar du av til høyre, krysser brua. over bekken og følger stien til høyre mot Losjehytta. Fin utsikt mot Steine-Vinje og Gaukværøya fra slette før du kommer til hytta.

Vettenbua er et godt besøkt turmål.  Foto: Anne-Lise W. Robertsen
Vettenbua er et godt besøkt turmål. Foto: Anne-Lise W. Robertsen

C2. Sikan - Vetten

er ca 3,8 km, middels tung, 2-2,5 time tur-retur.
Jfr. løypebeskrivelsen for tur C-1 (Sikan-Losjehytta) fram til brua over bekken. I stedet for å krysse brua, tar du av til venstre og går opp den siste kneika i Breitinden. Etter ca 100-150 m er du over skoggrensa, og veien flater ut. Deretter er det svak stigning fram til fjellfoten før du begynner på den siste, bratte og tunge stigninga mot toppen.

Spikerheia. På tur fra Vetten til Lynghaugtinden. Foto: Anne-Lise W. Robertsen
Spikerheia. På tur fra Vetten til Lynghaugtinden. Foto: Anne-Lise W. Robertsen

C3. Sikan - Lynghaugtinden / Nåla

Jfr. løypebeskrivelse til tur nr C-2 (Sikan-Vetten) og tur nr A-3 (Mehøgda-Lynghaugtinden)

C4. Sikan - Trolldalsbassenget

er ca 3,5 km, forholdsvis lett, 2-2,5 time tur-retur.
Løypa følger kjerreveien i svak stigning fram til brua over Sikanelva. Her krysser du brua og følger stien oppover. Ved Breitindfoten tar du av til venstre ved veiviseren og følger den merkede stien (gul og delvis rød merking) langs lia mot Trolldalen. Før Trolldalen skrår stien nedover og flater så ut igjen like før Trolldalsbassenget. Ved Trolldalsbassenget er det ei lita hytte, bålplass, grill, bord-og sitteplasser.

Fin tur til Trolldalen fra Gimstad. Foto: Anne-Lise W. Robertsen
Fin tur til Trolldalen fra Gimstad. Foto: Anne-Lise W. Robertsen

D4. Øvre Gimstad - Trolldalsbassenget

er ca 2,5 km, lett løype, 1-1,5 time tur-retur.
Løypa følger kjerreveien i flatt eller svakt stigende terreng helt fram til Trolldalsbassenget. Fine rastemuligheter.

D5. Øvre Gimstad - Fjærvollfjellet

er knapt 1 km, forholdsvis lett, 1 time tur-retur.
Når du har passert utmarksporten, tar du av til venstre og følger tydelig sti helt til toppen av Fjærvollfjellet. Litt skarp stigning, ca 100 m, i starten før det flater ut. På siste del av turen stiger det igjen jevnt opp mot toppen, men ikke så bratt som den første kneika. Fin løype for dem som er litt turvant. Fin utsikt fra toppen.

D7. Øvre Gimstad - Revelten

er ca 2,6 km, forholdsvis lett, 1,5-2 timer tur-retur.
Jfr.beskrivelse av løpe D-5 (Øvre Gimstad-Fjærvollfjellet). Fra Fjærvollfjellet går det slakt nedover til mark/kjerreveien som du følger videre opp til kassen på haugen i nerkanten av Revelten. I stedet for å ta turen tilbake samme veien, kan du følge skogsveien videre til Soppåsen. Der krysser du bekken og følger merket sti (gul merking) fram til kjerreveien fra Øvre Gimstad til Trolldalsbassenget og følger denne ned til parkeringsplassen. Turen blir forlenget med ca en km, men du unngår stigningene.

D6. Øvre Gimstad - Nøkkbua

er ca 2 km, forholdsvis lett løype, 1,5-2 timers tur-retur.
Jfr. beskrivelsen av løype D-5 (Øvre Gimstad-Fjærvollfjellet). Fra toppen går det slakt nedover. Mulig å velge mellom et par stialternativer fram til hytta ved Nøkktjønna.

E5. Fjærvoll bygdehus - Fjærvollfjellet

er ca 1,5 km, forholdsvis lett, ca 1,5 time tur-retur.
Forholdsvis flatt de første 4-500 metrene, men så stiger det jevnt videre opp mot toppen. Tydelig vei og stier helt fram. Fin utsikt.

Nøkkbua er et velkjent turmål for mange. Foto: Anne-Lise W. Robertsen
Nøkkbua er et velkjent turmål for mange. Foto: Anne-Lise W. Robertsen

E6. Fjærvoll bygdehus - Nøkkbua

er ca 1,3 km, ganske lett, ca 1,5 time tur-retur.
Stort sett flatt de første 4-500 m, deretter jevn stigning opp til Fjærvollaksla før det bærer nedover og bort mot hytta. Traktorvei til utmarksgjerdet, tydelig sti videre.

F6. Føre - Nøkkbua

er ca 1,8 km, lett løpe, ca 1-1,5 time tur-retur. Fra parkeringen følger du bilveien, krysser riksveien og følger gårdsveien videre til traktorveien. Følg denne til du har rundet Føreåsen. Ta av til høyre ved stien som fører til Nøkkbua. Svak stigning til du er nesten framme. Ei kort og litt brattere kneik like før hytta.

E7. Fjærvoll bygdehus - Revelten

er ca 2 km, forholdsvis lett, 1,5-2 timer tur-retur.
Stort sett flatt de første 4-500 m. Deretter jevn stigning til toppen av Fjærvollaksla. Videre bærer det forholdsvis slakt nedover før veien flater ut. Løypa følger traktorvei, sti, garnmel kjerre/markvei og nylagt skogsvei.

F7. Føre - Revelten

er ca 2,5 km, lett løype, 1,5-2 timer tur-retur.
Jfr. beskrivelse av løype nr F-6 (Føre-Nøkkbua). I stedet for å ta av på stien til Nøkkbua fortsetter du rett fram langs skogsveien, forbi tre skogsveideler til venstre og til den lille kollen (haugen) der kassen er plassert like ved det tredje veidele.

Utsikt fra Lynghaugtinden. Foto: Anne-Lise W. Robertsen
Utsikt fra Lynghaugtinden. Foto: Anne-Lise W. Robertsen

F3. Føre - Lynghaugtinden / nåla

er ca 4,5 km, tung løype, 3-3,5 timer tur-retur.
Kryss riksveien og følg gårdsveien fram til skogsveien og følg denne til andre skogsveidele der du tar av til venstre opp bakken. Ved neste veidele (ved hvilebenken), tar du av til