Delegasjonsreglement

Kommunestyret vedtok delegasjonsreglement for Bø kommune den 3. november 2016. Du kan lese det her.