Delegasjonsreglement

Kommunestyret vedtok delegasjonsreglement for Bø kommune den 5. november 2020. Du kan lese det her