Kommunestyret 2019-2023

Kommunestyrerepresentanter (19 faste+vara) 2019-2023.
Faste representanter er oppført med uthevet skrift.

 

Kandidatliste: Senterpartiet  

1 Hansen Berit,  berit.hansen@vkbb.no

2 Veabø Guttorm Ole,  Boks 8, 8465 Straumsjøen  

3 Tobiassen Arne Tormod, rislappen@hotmail.com    

4 With Linn-Iren,  Linn.With@boe.kommune.no,

VARA:

1 Johnsen Viggo Kristoffer, viggo@eggautvikling.no

2 Hanssen Randi Merete, randi.hanssen@vkbb.no

3 Kristoffersen Ottar, 99745514, ottarkri@gmail.com

4 Godvik Torgeir, torgeir.j.godvik@vkbb.no

5 Andersen Tor, tor.andersen@boe.kommune.no 

6 Overholth-Aronsen Maria, maria.o.aronsen@gmail.com

7 Fredriksen Jan Einar, telefon 95810521

 

Kandidatliste: Sosialistisk Venstreparti         

1 Korneliussen Anette, anette.korneliussen@boe.kommune.no

VARA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Eriksen Rolf Hugo, rolf.eriksen@vkbb.no 

2. Jakobsen Lill Tove,  lt_engl@hotmail.com

3. Hole Arne Reidar, arrhol@online.no

4. Gaasland Tone. 76135454

 

Kandidatliste: Høyre

1 Pedersen Sture Ivar

2 Tande Jenny Elisabeth Fagereng, jenny.johnsen.tande@gmail.com

3 Pedersen Geir-Viggo,  post@botaxi.no 

4 Ulriksen Håkon, hakon.ulriksen@hotmail.com

5 Pedersen Stian, rabben1983@gmail.com

6 Nilsen Ulf-Anders, ulf.anders.nilsen@vkbb.no

7 Senik-Pikauskiene Dina, d.senik.pik@gmail.com  

8 Tande Alexander,  alexander.tande@vkbb.no 

9 Josefsen Frode, frode.josefsen@boe.kommune.no

10 Evensen Per-Øystein, poevensen@hotmail.com

11 Jakobsen Kjersti Therese, kjerjak1@gmail.com

VARA:

1. Olsen Synnøve H.,   sysool@online.no

2. Olsen Torunn Anita, torunn@hotmail.com

3. Hanssen Knut Andre, knut.andre@outlook.com

4. Osnes Arne Karlott Julian, arne.osnes@vkbb.no

5. Lockert Bente, bentelockert@gmail.com 

6. Bernatskaya Nataliya,  Bøveien 57, 8470 Bø i Vesterålen

7. Kvalmo Anne-Lise, aljk@vkbb.no

8. Eriksen Ben Tommy, ben@nornet.no 

9. Karlsen Ronny Harald, rokarl@icloud.com 

10. Johnsen Gunnar Hermod, Risnesveien 11, 8475 Straumsjøen

11. Bjugn Gudrun, gudrunbjugn@hotmail.com

12. Hulthin Kari Synnøve, kari.hulthin@vkbb.no,

13. Lundli Svein Inge, sveiningelundli@gmail.com,

14.Sørensen Eli-Kristine, eli_kristine@live.com

 

Kandidatliste: Fremskrittspartiet

 1 Willassen Viggo, viggo.willassen@vkbb.no

2 Knedahl Cecilie Kristin, cecilie.knedahl@vkbb.no

3 Paulsen Kenneth, kennethpaulsen@vkbb.no 

4 Olsen Atle Vidar,  atle.olsen@vkbb.no

5 Hanssen Ståle Olaf, Vesterålenmarine@hotmail.com

 

Kandidatliste: Arbeiderpartiet

1 Tobiassen Tom, tom.tobiasseen@vkbb.no

2 Jensen Ida-Marie, idahudpleie@hotmail.no

3 Åseng Erlend H, aaseng92@hotmail.com

4 Rødsand Kjersti Merethe, trettendefebruar@gmail.com

5 Bismo Stein, 40421814, steinbismo.sb@gmail.com

6 Andreassen Aina Pauline,  aina.a@hotmail.com  

7 Dahl Elin Lisbeth,  elin.dahl@live.no 

 

ØVRIGE REPRESENTANTER SOM IKKE HAR STEMMERETT

 

UNGDOMSRÅDET (Valgt av KST. Konstituerer seg selv)

Møterett i KST med 2 representanter: Ikke valgt 

 

 

Vara til Kommunestyret:

1. Kine Sommerseth, kinesommerz.kolbjornsen@gmail.com

2. Therese Falck Vikan, therese.falch.vikan@gmail.com

3. Brage Rønne Gaasland, brage.gaasland@vkbb.no

 

ELDRERÅDET  (Valgt av KST. Konstituerer seg selv)

Møterett i KST med 2 representanter:

Leder: Charles Johnsen, Steine

Nestleder: Finn E, J.Nyheim, Snarset

 

Vara til Kommunestyret:

1. Martha Myhre, Straume

2. Vigdis Olsen, Vinje

3. Pirjo Kristiina Kristoffersen, Sund