Skole- og barnehage-etaten

Han Kristian Pettersen

Skole- og barnehagesjef Hans Kristian Pettersen

Mellomledere

Barnehagekoordinator
Liv-Karin Steinsvik

Tlf: 76 11 43 17
E-post: liv.karin.steinsvik@boe.kommune.no

Rektor Bø ungdomsskole
Trine Lise Graff

Tlf: 76 11 44 02
E-post: boe.ungdomsskole@boe.kommune,no

Rektor Steine skole
Hilde Klaussen

Tlf: 76 11 44 25
E-post: steine.skole@boe.kommune.no
Rektor Straume skole
Alice Ramberg Eriksen

Tlf: 76 11 43 90
E-post: straume.skole@boe.kommune.no

Rektor Eidet skole
Hilde Karin Nilsen

Tlf: 76 11 44 45
E-post: eidet.skole@boe.kommune.no

Styrer Vinje barnehage
Mari Vik

Tlf: 76 13 52 77
E-post: vinje.barnehage@boe.kommune.no 

Styrer Straume barnehage
Vanja Lisa Haug

Tlf: 76 11 43 83
E-post: straume.barnehage@boe.kommune.no

Styrer Eidet barnehage
Veronika Jakobsen

Tlf: 76 11 44 44
E-post:eidet.barnehage@boe.kommune.no