Kultur og næringsetaten: 

Kultur- og næringssjef

Geir Bjørn Nilsen

Tlf: 932 56 165

E-post: geir.bjorn.nilsen@boe.kommune.no

Frivilligkoordinator

Prosjektleder Reginedagan

Andreas Aspevold 

Tlf: 971 04 059

E-post: andreas.aspevold@boe.kommune.no

Kulturkonsulent

Hanne Fredheim (permisjon)

Tlf: 76114334

E-post: hanne.fredheim@boe.kommune.no

Kulturskolerektor

Hanne Therese Sjaastad

Tlf. 76114333 / 47015318

E-post: hanne.sjaastad@boe.kommune.no

Ungdomsleder

Ivan Andreassen

Tlf: 76114330 / 918 88 921

E-post: ivan.andreassen@boe.kommune.no

Biblioteksjef / Leder frivilligsentralen

Astrid Andreassen

Tlf: 76135397 / 47640845

E-post: astrid.andreassen@boe.kommune.no

Næringskonsulent

Lise Mangseth

Tlf: 76114324 / 480 36136

E-post: lise.mangseth@boe.kommune.no

Landbruksrådgiver

Ulla Henriette Thoresen

Tlf: 76114362 / 48882410

E-post: ulla.thoresen@boe.kommune.no

Folkehelsekoordinator

Brita Almestad

Tlf: 76114335

 E-post: brita.almestad@boe.kommune.no