Regelverket stiller altså ikke noen krav til at vannmåler skal innføres generelt for alle abonnenter, men kommunen kan bestemme dette dersom det er ønskelig. Generelt er bruk av vannmåler i Norge lite utbredt blant boligabonnenter, mens det er mer vanlig blant næringsabonnenter. Enkelte kommuner har veldig høy dekningsgrad, noen opp mot full dekning.

 

Dette er en tekstboks. Dette er en tekstboks. Dette er en tekstboks. Dette er en tekstboks

 Fra 01.01.2017 er det søknadsplikt for nye vannmålere, samt krav om at installasjonen skal utføres av godkjent foretak.

  • Ingen krav til vannmåler

    I Bø kommune har vi valgt å ikke innføre krav til vannmåler for boliger/fritidsboliger, mens næring og gårdsbruk skal ha dette. Hver abonnent skal ha egen måler, og ved flere forbrukssteder (eks. utleieleilighet) så kan abonnenten etter eget ønske installere flere målere.

I Bø kommune har vi valgt å ikke innføre krav til vannmåler for boliger/fritidsboliger, mens næring og gårdsbruk skal ha dette. Hver abonnent skal ha egen måler, og ved flere forbrukssteder (eks. utleieleilighet) så kan abonnenten etter eget ønske installere flere målere.

I Bø kommune har vi valgt å ikke innføre krav til vannmåler for boliger/fritidsboliger, mens næring og gårdsbruk skal ha dette. Hver abonnent skal ha egen måler, og ved flere forbrukssteder (eks. utleieleilighet) så kan abonnenten etter eget ønske installere flere målere.

 

Bestemmelser om vannmålere
Skjema for vannmålere
Vannmåleravlesning