Hvis du må legge vann- eller avløpsrør fra din eiendom over en annens eiendom (eller flere eiendommer) er det en stor fordel dersom dette formaliseres i en avtale som så tinglyses som en servitutt. En servitutt er en rettighet i fast eiendom, og kan for eksempel være veirett, forkjøpsrett, fiskerett, beiterett, rett til å ha vann- og avløpsrør over eiendommen, og så videre.

Det er ikke krav om å bruke et spesifikt skjema for dette, men kartverket krever at en del opplysninger skal være med for at det skal bli godkjent tinglyst. Kartverket har laget en sjekkliste som kan være grei å ta en titt på for dette. Kartverket har også laget en mal som kan fylles ut, eventuelt kan dere bruke malen som Bø kommune har laget spesifikt for ledningsrettigheter i fast eiendom.

Dersom flere eiendommer går sammen om å etablere felles private anlegg, så bør det lages en avtale som tinglyses om hvordan eierforholdene og vedlikeholdsansvaret er fordelt.

 

Kartverkets side om servitutter
Kartverkets sjekkliste for tinglysing av avtaler
Bø kommunes mal for ledningsrettigheter i fast eiendom