Informasjon om Bøheimen

Angående besøk på Bøheimen Bo og behandlingssenter

Det er nå adgangskontroll til hele Bøheimen. Alle besøkende må ta direkte kontakt med den de skal besøke. Ytterdøra til legekontoret er åpen mandag til fredag 08-16.

Alle som går inn på Bøheimen må være nøye med håndhygiene og begrense nærkontakt. Det er viktig at alle respekterer retningslinjene slik at vi alle bidrar til å begrense og forsinke spredning av koronasmitte hos sårbare grupper. Ikke oppsøk Bøheimen dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller har mistanke om at du er smittet av coronaviruset.  

     

Bøheimen sykehjem

Helsedirektoratet har vedtatt restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises. Dette betyr at det er innført strenge restriksjoner på besøk ved Bøheimen sykehjem. Besøk er begrenset til pårørende til kritisk syke pasienter. Dørene er stengt og du må ringe på forhånd. For spørsmål om besøk på sykehjemmet ta kontakt med vakthavende sykepleier: 1. etg. 76 11 42 60/ 2. etg. 76 11 42 80.

      

Omsorgsboligene

Ved besøk i omsorgsleillighetene må beboerne kontaktes direkte.

 

Videochatte med beboerer ved Bøheimen sykehjem? 

Nå kan du som pårørende videochatte med dine som bor på Bøheimen sykehjem. Dette gjelder i dag beboerne på sykehjemmet i 1. og 2 etasje, samt hyblene inne i avdelingene i 2. etasje.  

Bøheimen første etasje
1. Søk opp "Bøheimen Første Etasje" på facebook eller i messenger-appen
2. Send en melding for å opprette kontakt
3. Avtal tidspunkt for videochat ved å ringe 76 11 42 60

Du kan også videochatte på Facetime ved å ringe opp på nr. 91 32 92 88.
Avtal først tidspunkt ved å ringe 76 11 42 60

Bøheimen andre etasje
1. Søk opp "Bøheimen Andre Etasje" på facebook eller i messenger-appen
2. Send en melding for å opprette kontakt
3. Avtal tidspunkt for videochat ved å ringe 76 11 42 80

Du kan også videochatte på Facetime ved å ringe opp på nr. 941 65214.
Avtal først tidspunkt ved å ringe 76 11 42 80