Informasjon om skoler og barnehager

Informajon om skoler og barnehager

Skolene, SFO og barnehagene i Bø kommune åpnet alle som normalt i august. Staten har gitt retningslinjer for hvordan smittevern skal ivaretas. Foresatte og elever får direkte informasjon om smittevernregler og rutiner på den enkelte enhet.  Spørsmål om egne barn skal rettes til kontaktlærer eller rektor/styrer. 

Råd om korona til foreldre, barn og unge

Helsenorge har noen gode nettsider med råd til foreldre. Her kan du få informasjon om lek og hvordan mestre hverdagen, hvordan snakke med barna om korona og hvordan ta vare på barn og unges psykiske helse: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide