Informasjon om skoler og barnehager

Informajon om skoler og barnehager

Skolene, SFO og barnehagene i Bø kommune har alle vært fysisk stengt fra fredag 13. mars i henhold til vedtak gjort av helsedirektoratet. 

20. april åpner barnehagene igjen og 27.april åpner skolene og SFO for 1-4 trinn. Staten skal komme med retningslinjer for hvordan smittevern skal ivaretas. Mer informasjon blir gitt til foresatte når vi har fått klarhet i hvilke tiltak som skal gjelde for barnehage og småskole. Elevene på 5-7 trinn og ungdomstrinnet vil fortsatt få et opplæringstilbud hjemme.

Elevene i grunnskolen som er hjemme får hjemmeundervisning. Har du spørsmål om undervisningen av ditt barn kan dette rettes direkte til kontaktlærer. Vi er i en ekstraordinær situasjon, men vi ser at både foreldre og lærere gjør en god jobb med å få dette til å fungere. 

Det er etablert et omsorgstilbud til barnehagebarn og barn som går i 1. - 4. klasse og som har foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Dette fungerer også fint.  For å få plass på grunn av arbeid i samfunnskritiske funksjoner må du søke Bø kommune. Søknad sendes: post@boe.kommune.no. 

Spørsmål om egne barn skal rettes til kontaktlærer eller rektor/styrer. 

 

Omsorgsdager

Skole- og barnehagekontoret får mange spørsmål fra foreldre som lurer på hvordan ordningen med omsorgsdager fungerer når skolen eller skolen eller barnehagen er stengt på grunn av koronaviruset.

Stortinget vedtok 20.03.20 å doble antall omsorgsdager, dette gjelder frem til 31.12.20.Når du er arbeidstaker, skal arbeidsgiveren din betale deg lønn for de første 3 omsorgsdagene. Arbeidsgiver skal også betale deg lønn for de øvrige omsorgsdagene, men kan få tilbake disse pengene ved å sende et refusjonskrav til NAV.

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb. 

Du kan lese mer om dette hos NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/stengte-skoler-og-barnehager-gir-rett-til-omsorgspenger

 

Råd om korona til foreldre, barn og unge

Helsenorge har noen gode nettsider med råd til foreldre. Her kan du få informasjon om lek og hvordan mestre hverdagen, hvordan snakke med barna om korona og hvordan ta vare på barn og unges psykiske helse: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide