Informasjon om vaksinering

Registrering for Covid-19 vaksinering

Er du over 18 år, og en av dem som ikke har meldt deg til vaksinering enda, så bør du skynde deg å få det gjort!

Bø er på vei til å avslutte vaksinering av 1. dose. Hvis du tenker du skal ha vaksine, men ikke har meldt deg ennå, bør du altså skynde deg å få det gjort!

Ber om at flest mulig benytter seg av påmelding elektronisk. Du vil etter påmeldingen få en SMS med praktisk informasjon i løpet av 1-3 dager.

Kan du ikke registrere deg elektronisk? Da kan du ringe vaksinetelefonen på 900 41 122. Den besvares mandag-tirsdag mellom 13.00-14.00

For andre spørsmål om vaksinering kan de sendes vaksine@boe.kommune.no. E-posten besvares alle hverdager.  

Vi oppfordrer alle til å ta den timen de først får tildelt.  Hvis det ikke lar seg gjøre kan du gi beskjed på sms 2097:
BØLEGE fødselsdato, ditt navn, hva det gjelder. (Unngå sensitiv informasjon)

For eksempel: BØLEGE 030562 Kari Normann avbestille time for corona-vaksine, eller sende mail til vaksine@boe.kommune.no. Da vil du få ny time etter 15.aug.

Status vaksinering i Bø kommune 26.07.2021:  

 

57% av befolkningen i Bø har fått 1. dose av koronavaksinen og 35,8% har fått dose 2. Til sammen er 2392 doser satt.

Uke 30: vi får 342 doser. Vi har fått 90 doser ekstra uke 30 og noen får derfor time til vaksinering med kort varsel. I uke 30 vil 16% av de tildelte dosene brukes til dose 2. Resterende 288 dosene går til vaksinering av alle som har meldt seg til vaksine, også gruppe 11.

 I uke 31 får 222 doser. Vi har nå doser tilgjengelig for alle som ønsker vaksine, uavhengig av prioriteringsgruppe.

Påminnelser
Vaksineringen foregår fortsatt på samme sted, altså på baksiden av helsebygget i dagaktivitetssenteret. Det er tydelig merket dit, når du parkerer oppe på den store parkeringsplassen ved garasjene. 
Stipulerte tall fra FHI tyder på at Bø snart er inne i sin siste måned med vaksinering av 1. dose. Hvis du tenker du skal ha vaksine, men ikke har meldt deg ennå, bør du skynde deg å få det gjort!
Bøs befolkning har vært både flinke og heldige, og vi har ikke hatt covidsmitte siden mars.
Norge har åpnet opp, og reising inn og ut av landet øker. Daglig får vi servert smittetall i media, som sier «flat trend». Vaksinasjonen går sin gang, og snart har halve befolkningen i Bø fått første dose. Det er lett å «slippe ned skuldrene». 
Likevel ser vi deltavarianten av viruset komme snikende. Flere områder i landet har lokale utbrudd, og både i nabokommunen og naboregionen jobbes det på spreng for å spore og stoppe covidutbrudd. Helsesektoren har også ferieavvikling, med de utfordringer det skaper.
Dette en påminnelse for oss, om at covid fortsatt er en realitet. Nå går vi inn i den delen av sommeren hvor befolkningen i Bø dobles. Vi håper alle bøfjerdinger og besøkende i Bø fortsetter sin innsats med å vaske hender og holde 1 meters avstand. Når du legger deg om kvelden, tenk gjerne gjennom dagen som har gått. Hvor har jeg vært? Hvilke nærkontakter har jeg skaffet meg i løpet av dagen? Dette vil ikke bare glede hjernen, men garantert også smittesporingsteamet hvis uhellet skulle være ute.

Har du lyst til å dra på ferie, men tør ikke å dra, fordi du plutselig kan få beskjed om vaksine?

Vi sjelden informasjon om antall vaksiner kommunen vil motta mer enn en uke frem i tid.  Dette medfører at antallet som kan vaksineres hver uke med dose 1, er uforutsigbart.  Og det igjen gjør, at dere får relativt korte varsel for vaksinetidspunkt. 

Det du kan vite er, at har du ikke fått høre noe om vaksinetime før utgangen av fredag, så blir du ikke vaksinert påfølgende uke.  Første mulige vaksinering vil da være onsdag i uka etter.  (Og du kan altså reise bort i minst 10 dager)

Det kommer stadig nye tall, ny informasjon og nye doseringsintervall. MEN akkurat nå gjelder:

For dere som venter på dose 2, er yngre enn 65 år uten underliggende sykdommer, så er doseintervallet på 12 uker.

For dere andre er det fortsatt på 6 uker. Da kan du altså forvente å bli innkalt til dose 2 seks uker etter du har fått dose 1.

Lærere, barnehage- og SFO-personell

Regjeringen har besluttet at ansatte i barnehager, skoler og SFO som jobber direkte med barna kan prioriteres i vaksinekøen, slik at flest mulig er beskyttet ved skolestart.

Vi i Bø er kommet såpass langt med vaksineringen, at vi uansett vil ha fått vaksinert de fleste lærerne med dose 1 til skolestart. De som eventuelt ikke har fått den da, vil bli prioritert.

Når det gjelder barnehage- og SFO-ansatte, vil vi prioritere de uvaksinerte fortløpende innenfor rammene. Dette siden de også er på jobb i sommer.

Angående koronasertifikat

Fra torsdag 24.06.21 kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

  • Koronasertifikat for innenlands bruk
  • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Trenger alle koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. 

 Man kan også ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin folkeregistrerte adresse. Se mer informasjon under.

Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Hvis du likevel ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv.

Det er mange som tar kontakt for bistand. For at vi skal kunne hjelpe personer som ikke har andre alternativer, anbefaler vi at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat om å gjøre det.

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag:

  1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
  2. Ring informasjonstelefonen for korona:
    • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
    • Fra Norge: 815 55 015
    • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post. 

 Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

 Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen