Oppdatert informasjon fra Bø kommune

Nye nasjonale råd og regler som gjelder fra 15. januar

Smitten øker kraftig i Norge og i Vesterålen, og det er Omicron varianten som nå dominerer. Omicron er mer smittsom, men gir midlere sykdom. Vi kan forvente økning av smittetallene i ukene som kommer, men konsekvensene av smitten er mindre. Regjeringen har derfor vedtatt lettelse av de nasjonale tiltakene og rådene fra 15. januar. De nasjonale smitteverntiltakene skal revurderes i begynnelsen av februar. 

Bø kommune følger smittesituasjon og fremfor alt antall innleggelser og sykefravær og vurderer kontinuerlig om lokale tiltak er nødvendige. Det viktigste vi i Bø kan gjøre for å beskytte oss selve og samfunnet er å vaksinere oss.

Alle råd og tiltak gjeldene fra 15. januar finner du her: Nasjonale råd og regler

For ytterligere informasjon se også her: Smittevernråd for befolkningen

Generelle smittråd gjelder fortsatt: hold 1 meter avstand, reduser antall nærkontakter og er du syk må du holde deg hjemme og teste deg.

Trenger du råd eller informasjon om Covid-19 lokalt?
E-post: korona@boe.kommune.no besvares daglig unntatt helg
Tlf: SMS til 90860688 besvares daglig 11.00-12.00 unntatt helg

Informasjon om smitte og karantene

Smitte:

 • Positiv selvtest skal bekreftes med PCR tatt på legekontoret. Ta kontakt med koronatelefon på telefon for avtale.
 • Ved påvist smitte må du være i isolasjon 6 døgn fra du fikk symptomer. Positiv selvtest skal bekreftes med PCR på legekontoret. Har du ikke symptomer må du være i isolasjon i 6 døgn fra testdato.
 • Du må varsle de du har vært i kontakt med fra 48 timer før du fikk symptomer. Du må varsle nærmeste leder ved din arbeidsplass, skole, barnehage. Informer din leder så fort som mulig hvis du er helsepersonell.

Karantene:

 • Det er karanteneplikt i ti døgn for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (eks. kjæreste/bestevenn). De kan teste seg ut med PCR-test eller hurtigtest 7 døgn etter siste kontakt med den smittede.
 • Det er ikke karanteneplikt for andre typer nærkontakter. Disse anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.
 • Karantene gjelder ikke for de følgende tre gruppene:
  • Personer som har fått oppfriskingsdose av vaksine for minst en uke siden. Merk: husstandsmedlemmer o.l. må likevel testes daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test, i 7 døgn etter nærkontakten for å slippe karantene.  
  • Personer som er under 18 år eller elev i videregående skole, og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.
  • Personer som har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder.

For mer informasjon se: Nasjonale smittevern for befolkningen. 

Har du symptomer på covid-19 og ønsker teste deg?

Testing for koronavirus i Bø skjer vanligvis mellom 1245-1315 daglig etter avtale med legekontoret. Ved symptomer og mistanke om covid-19 kan alle som ønsker testing ta kontakt med Bø legekontor via sms til telefon 90 86 06 88 eller på telefon 76 11 42 00 hverdager før kl 11.45. Svaret kan sjekkes via helsenorge.no etter kl 16.00 påfølgende dag. Du kan også ta kontakt med legekontoret på telefon 76 11 42 00 for utlevering av prøvesvar 2 dager etter at testen er gjennomført.

Testkriterer kan du lese mer om via: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/

Koronasertifikat
Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Koronasertifikatet er knyttet til den gradvise gjenåpningen av Norge. Du kan lese mer om dette her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
 
Informasjon fra myndighetene
Hos folkehelseinstituttet fhi.no og helsenorge.no finner du oppdatert informajon fra norske myndigheter om koronaviruset.
Hvis du ikke finner det du lurer på her er det også mulig å ringe 815 55 015. Bø kommune oppfordrer våre innbyggere til å følge de råd og påbud som blir gitt.
 

Korona sms og korona e-post for lokale spørsmål knyttet til pandemien

Bø kommune har opprettet en e-post korona@boe.kommune.no hvor våre innbyggere kan få svar på spørsmål knyttet til Bø kommune og arbeidet lokalt. Vi svarer så fort vi har anledning.

Bø kommune har en egen rådgivingstelefon for spørsmål om korona: 90 86 06 88.  Telefonen er åpen hverdager mellom 09-14. Ved behov for testing skal dere som tidligere ta kontakt på sms  på telefon 90 86 06 88 eller på telefon 76 11 42 00 (09-15).

Trenger du hjelp eller noen å snakke med om korona?  

Korona rammer hele samfunnet og skaper mye usikkerhet og utrygghet hos mange. Familie og de nærmeste er som alltid de viktigste støttespillerne når ting blir vanskelig og utfordrende. Dersom du trenger råd og hjelp kan følgende telefonnummer brukes:

Generelle råd om korona ring Helsenorge:   815 55 015
Støtte ved uro, angst og psykiske symptomer Kirkens SOS:   22 40 00 40
Ved tegn til psykisk sykdom og/eller rusproblemer:    Mental Helse 116 123
    Legekontoret i Bø 76 11 42 00
Ved behov for øyeblikkelig hjelp:    113