Oppdatert informasjon fra Bø kommune

Formannskapet i Bø vedtok fredag 30. juli en forskrift som gjelder frem til 22. august.  

Den nasjonale regelen sier at den som har fått en-1- vaksinedose 3-15 uker før de blir nærkontakt til en smittet, kan teste seg fri fra karantene. Fra og med 1. august til og med 22. august gjelder ikke denne regelen i Bø. Det betyr at de som bare har en vaksinedose må i karantene hvis de blir nærkontakter til en smittet.

Bø kommune følger de nasjonale tiltakene. 

Tiltakene finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Selv om vi heldigvis nå har lavere smittetall og mange av de mest sårbare er blitt vaksinert er det veldig viktig å fortsatt ha fokus på smittevern. 

Her er noen enkle regler å huske på: 

  • Hold avstand
  • Begrense antallet du har sosial kontakt med
  • Vask hendene dine
  • Hold deg hjemme hvis du er syk 

Bø kommune oppfordrer alle til å sette seg godt inn i og følge de nasjonale tiltakene.

Har du symptomer på covid-19 og ønsker teste deg?

Testing for koronavirus i Bø skjer vanligvis mellom 1245-1315 daglig etter avtale med legekontoret. Ved symptomer og mistanke om covid-19 kan alle som ønsker testing ta kontakt med Bø legekontor via sms til telefon 90 86 06 88 eller på telefon 76 11 42 00 hverdager før kl 11.45. Svaret kan sjekkes via helsenorge.no etter kl 16.00 påfølgende dag. Du kan også ta kontakt med legekontoret på telefon 76 11 42 00 for utlevering av prøvesvar 2 dager etter at testen er gjennomført.

Testkriterer kan du lese mer om via: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/

Koronasertifikat
Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Koronasertifikatet er knyttet til den gradvise gjenåpningen av Norge. Du kan lese mer om dette her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
 
Informasjon fra myndighetene
Hos folkehelseinstituttet fhi.no og helsenorge.no finner du oppdatert informajon fra norske myndigheter om koronaviruset.
Hvis du ikke finner det du lurer på her er det også mulig å ringe 815 55 015. Bø kommune oppfordrer våre innbyggere til å følge de råd og påbud som blir gitt.
 
Nasjonale tiltak mot koronaviruset 
Regjeringen har igansatt en rekke tiltakene for å håndtere koronasituasjonen. 
Det ligger oppdatert oversikt over alle tiltakene her: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684
 
Luftveispoliklinikk

Bø kommune har etablerte en luftveispoliklinikken ved Bø legekontor. Poliklinikken tar mot pasienter med luftveisinfeksjoner der koronasmitte ikke kan utelukkes.  Alle pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal kontakte legekontoret på telefon før time. Det gjelder også pasienter som har «vanlig time». Ta kontakt med legekontoret via sentralbordet 76114200. Poliklinikken er åpen mellom 12.30-13.30. Inngang er på sørsiden av bygget (NAV-inngangen) men alle pasienter skal vente i bil/drosje inn til de blir hentet av lege. Pasientene skal bruke munnbind som de får tildelt og legen kommer å bruke smittevernutstyr. Vi håper at tilbudet skal bidra til å redusere risikoen for smittespredning.

Korona sms og korona e-post for lokale spørsmål knyttet til pandemien

Bø kommune har opprettet en e-post korona@boe.kommune.no hvor våre innbyggere kan få svar på spørsmål knyttet til Bø kommune og arbeidet lokalt. Vi svarer så fort vi har anledning.

Bø kommune har en egen rådgivingstelefon for spørsmål om korona: 90 86 06 88.  Telefonen er åpen hverdager mellom 09-14. Ved behov for testing skal dere som tidligere ta kontakt på sms  på telefon 90 86 06 88 eller på telefon 76 11 42 00 (09-15).

Trenger du hjelp eller noen å snakke med om korona?  

Korona rammer hele samfunnet og skaper mye usikkerhet og utrygghet hos mange. Familie og de nærmeste er som alltid de viktigste støttespillerne når ting blir vanskelig og utfordrende. Dersom du trenger råd og hjelp kan følgende telefonnummer brukes:

Generelle råd om korona ring Helsenorge:   815 55 015
Støtte ved uro, angst og psykiske symptomer Kirkens SOS:   22 40 00 40
Ved tegn til psykisk sykdom og/eller rusproblemer:    Mental Helse 116 123
    Legekontoret i Bø 76 11 42 00
Ved behov for øyeblikkelig hjelp:    113

               

             

 

Dugnad for å unngå spredning av smitte

Bø Kommune oppfordrer alle innbyggerne våre til å være med på dugnaden for å forhinde smitte. Dere må følge anbefalingene fra nasjonale myndigheter.  Vær nøye med håndhygienen og hold avstand. Ta vare på hverandre. Vi takker for ditt bidrag til å begrens smittespredningen.

Karantene og isolasjon 

De som kan være smittet av koronavirus, men som ikke er syke, skal i karantene. De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon. 

Les mer om karantene hos helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon

Informasjon fra Visit Vesterålen

Her ligger det informasjon til reisende/turister som befinner seg i området: https://visitvesteralen.com/no/Korona