Informasjon til næringslivet

I den ekstraordinære situasjonen som er oppstått er det først og fremst liv og helse som skal prioriteres. Samtidig vil befolkningen være avhengig av tilgang på det nødvendige for at hverdagen skal gå rundt. For de lokale butikkene og næringslivet er det også viktig å opprettholde en viss omsetning i den grad det lar seg gjøre.

 

Nyttige lenker til næringsdrivende og arbeidsgivere​

      ·      Kompensasjonsordningen til næringslivet (kontantstøtte)

·       Bedriftsoppfølging NAV Vesterålen.pdf

·       Informasjon fra NHO

·       Informasjon fra NHO Mat og drikke

·       Informasjon fra NHO Reiseliv

·       Informasjon fra Regjeringen

·       Informasjon fra NAV

·       Informasjon fra Arbeidstilsynet

·       Informasjon fra Finans Norge

·       Informasjon fra Virke

·       Byggenæringens landsforbund

·       Informasjon Innovasjon Norge

·       Kompetanseheving og omstillingsmidler (Bio-midler) søknad

·       Hvordan permittere ansatte? NAV

     ·        Informasjon om siste krisepakke og "kontantstøtte" ordningen til bedrifter. NHO

 

Det er også opprettet telefonnummer for veiledning:

  • NAV Vesterålen har tlf. 412 81 073 for veiledning åpent hverdager kl. 08.00 - 15.30
  • Regional veiledningstelefon som åpner mandag 20.april hverdager kl. 09.00 - 15.00 med tlf. 400 18 656
    • Eggautvikling i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Kunnskapsparken Bodø AS og Kunnskapsparken Helgeland åpner opp en hjelpetelefon for bedrifter og selvstendig næringsdrivende i Nordland. På hjelpetelefonen kan bedrifter få råd og informasjon om hvilke støttetiltak og finansieringsmulightere som kan være aktuelle til den enkelte for å komme seg over kneika. Tjenesten skal bistå med en oversikt over hvilke tiltak som er innført, og være en sparringspartner på hvilke muligheter den enkelte virksomheten har. 
  • Det er alltid mulig å ringe Bø kommunes næringsetat. tlf. 761 14 324 / 450 02 983. Vi bistår gjerne!

 

For å legge til rette for trygg handel når det er nødvendig, har Bø kommune og Bø næringsforening laget denne guiden for trygg handel i Bø.

 

Hvem kan handle?


På generelt grunnlag er det ønskelig å få ned antall smittepunkter. Det betyr at det ikke er ønskelig med handelsaktivitet utover det nødvendige.

Folkehelseinstituttet har pr. 16. Mars 2020 følgende råd om sosial distansering.  Her fremkommer det bl.a.:

 

Hjemmeisolasjon:

o   De som får påvist eller testes for Covid-19 har ikke anledning til å gå ut. Ei heller i dagligvare eller apotek.

o   Disse må få andre til å handle for seg.

     

 Hjemmekarantene:

o   Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder.

o   Kan ved mangel av alternativer gjennomføre nødvendige ærend på dagligvare og apotek, men sørge for å holde tilstrekkelig avstand (1-2m) og unngå kø.

          

Råd til de som må handle

·       Vask hendene eller bruk håndsprit før du handler.

·       Hold god avstand til andre du møter i butikken. (Helst over 2 meter)

·       Ikke ta deg i ansiktet under handleturen.

·       Planlegg handlingen i forkant slik at du ikke behøver gå rundt og lete.

·       Ikke ta på mer enn du må under handleturen.

·       Benytt netthandelsmuligheter der hvor det er mulig.
         

Råd til forretninger

·       Ha håndsprit lett tilgjengelig i butikken.

·       Ha gode rutiner for desinfisering av viktige flater. (Kortterminaler, touch-skjermer, dørhåndtak mv.)

·       Prioriter god og hyppig håndhygiene for de ansatte, både i butikk, kontor og på lager.

·       Informer på nett og sosiale media om hvilke varer dere har – og ikke har – slik at folk slipper lete unødig etter produkter.

·       Legg til rette for netthandel og hjemkjøring i den grad det er mulig.

 

 

Lokale bedrifter med netthandel

Vi oppfordrer til å handle lokalt i perioden som kommer. Ved å handle via lokale nettbutikker eller butikker som kan levere minimerer man antall smittepunkter, samtidig som man støtter lokalt næringsliv.

Ser mer informasjon her: Butikker og bedrifter i Bø kommune       

Endringer

Endringer kan komme på kort varsel. Det anbefales å følge med på nettside og sosiale medier til bedriften. Eventuelt ta direkte kontakt med butikk via telefon, mail eller Facebook for åpningstider, leveringer, og sortiment og annen type informasjon.