Informasjon til næringslivet

Dette er tøffe tider for deler av det private næringslivet. Ikke minst kankje for reiselivsbedrifter, men også for andre. 

 

Nyttige lenker til næringsdrivende og arbeidsgivere​

      ·      Kompensasjonsordningen til næringslivet (kontantstøtte)

·       Bedriftsoppfølging NAV Vesterålen.pdf

·       Informasjon fra NHO

·       Informasjon fra NHO Mat og drikke

·       Informasjon fra NHO Reiseliv

·       Informasjon fra Regjeringen

·       Informasjon fra NAV

·       Informasjon fra Arbeidstilsynet

·       Informasjon fra Finans Norge

·       Informasjon fra Virke

·       Byggenæringens landsforbund

·       Informasjon Innovasjon Norge

·       Kompetanseheving og omstillingsmidler (Bio-midler) søknad

·       Hvordan permittere ansatte? NAV

     ·        Informasjon om siste krisepakke og "kontantstøtte" ordningen til bedrifter. NHO

 

Det er også opprettet telefonnummer for veiledning:

  • NAV Vesterålen har tlf. 412 81 073 for veiledning åpent hverdager kl. 08.00 - 15.30
  • Regional veiledningstelefon som åpner mandag 20.april hverdager kl. 09.00 - 15.00 med tlf. 400 18 656
    • Eggautvikling i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Kunnskapsparken Bodø AS og Kunnskapsparken Helgeland åpner opp en hjelpetelefon for bedrifter og selvstendig næringsdrivende i Nordland. På hjelpetelefonen kan bedrifter få råd og informasjon om hvilke støttetiltak og finansieringsmulightere som kan være aktuelle til den enkelte for å komme seg over kneika. Tjenesten skal bistå med en oversikt over hvilke tiltak som er innført, og være en sparringspartner på hvilke muligheter den enkelte virksomheten har. 
  • Det er alltid mulig å ringe Bø kommunes næringsetat. tlf. 761 14 324 / 450 02 983. Vi bistår gjerne!

For å legge til rette for trygg handel når det er nødvendig, har Bø kommune og Bø næringsforening laget denne guiden for trygg handel i Bø.

 

Hvem kan handle?
På generelt grunnlag er det ønskelig å få ned antall smittepunkter. Det betyr at det ikke er ønskelig med handelsaktivitet utover det nødvendige.

Folkehelseinstituttet har pr. 16. Mars 2020 følgende råd om sosial distansering.  Her fremkommer det bl.a.:

 

Hjemmeisolasjon:

o   De som får påvist eller testes for Covid-19 har ikke anledning til å gå ut. Ei heller i dagligvare eller apotek.

o   Disse må få andre til å handle for seg.

     

 Hjemmekarantene:

o   Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder.

o   Kan ved mangel av alternativer gjennomføre nødvendige ærend på dagligvare og apotek, men sørge for å holde tilstrekkelig avstand (1-2m) og unngå kø.

          

Råd til de som må handle

·       Vask hendene eller bruk håndsprit før du handler.

·       Hold god avstand til andre du møter i butikken. (Helst over 2 meter)

·       Ikke ta deg i ansiktet under handleturen.

·       Planlegg handlingen i forkant slik at du ikke behøver gå rundt og lete.

·       Ikke ta på mer enn du må under handleturen.

·       Benytt netthandelsmuligheter der hvor det er mulig.
         

Råd til forretninger

·       Ha håndsprit lett tilgjengelig i butikken.

·       Ha gode rutiner for desinfisering av viktige flater. (Kortterminaler, touch-skjermer, dørhåndtak mv.)

·       Prioriter god og hyppig håndhygiene for de ansatte, både i butikk, kontor og på lager.

·       Informer på nett og sosiale media om hvilke varer dere har – og ikke har – slik at folk slipper lete unødig etter produkter.

·       Legg til rette for netthandel og hjemkjøring i den grad det er mulig.

 

 

Lokale bedrifter med netthandel

Vi oppfordrer til å handle lokalt i perioden som kommer. Ved å handle via lokale nettbutikker eller butikker som kan levere minimerer man antall smittepunkter, samtidig som man støtter lokalt næringsliv.

Ser mer informasjon her: Butikker og bedrifter i Bø kommune       

 

Endringer

Endringer kan komme på kort varsel. Det anbefales å følge med på nettside og sosiale medier til bedriften. Eventuelt ta direkte kontakt med butikk via telefon, mail eller Facebook for åpningstider, leveringer, og sortiment og annen type informasjon.