Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolerute for skoleåret 2022/2023

28.03.22 - 01.07.24

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skolerute, for eksempel i forbindelse med skolearrangement o.l. på ettermiddag/kveldstid.  Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller.

Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid. Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lover og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving.

Det er delegert til rådmannen å fastsette Bø kommune sin skolerute basert på forslag fra Nordland fylkeskommune.