Skolerute 2021-2022

Skolerute 2021-2022.pdf

 

Steine skole har i samarbeid med Steine FAU vedtatt å starte skoleåret tirsdag 24, august. kl.08.35. Oppmøte i Bøhallen for alle elever.

En skoledag vil dermed bli jobbet inn på et senere tidspunkt. 

Steine skole har elevfri dag: 11.oktober 2021, 4,januar 2022 og 9.juni 2022. Dette er avspasering fordi 1.time hver dag er lengre enn 45 min. Det samme er 3.time onsdager.