Skolerute 2020-2021

skolerute 20-21.pdf

 

Steine skole vil i løpet av året ha to elevfrie dager. Datoer er 4,januar og 8.juni. SFO er åpen disse dagene.