søppel

6.klasse på Steine skole på strandrydding

En engasjert gjeng ryddet i dag, stranda fra Steinesjøen mot Skagen. 6.klasse tok et tak for miljøet. Elevene var satt ut over hvor mye søppel de fant. Det ble også tid til litt bålkos etter at jobben var gjort. Takk til Arvid Pedersen og Robin Olaisen for god hjelp

sykkel 2

Sykkelkontroll på Steine skole

Elevene på Steine skole fikk tilbud om sykkelkontroll. Da kunne de komme med sykkelen og få oblat som forteller at sykkelen deres er i god stand.

Trivselsledere høst 2019

Trivselsledere På steine skole

Takk til flinke trivselsleder som har jobbet godt for å skape aktivitet og trivsel i friminuttene. Nå tar andre over og jobber videre.