Kibikk 2

Utforsking i matematikken i 6.klasse

Hvor stor er en kubikk-meter, hvor mye er det plass til inni den, er det plass til flere enn en elev? Det ville 6. klasse finne ut av.

Modell av solsystemet

5. klasse på Steine skole har lagd en modell av solsystemet. Den strekker seg fra sykkelskuret ved skolen, og opp langs Brennaveien. Modellen tar utgangspunkt i at sola er en 30 cm stor ball. Planetene blir stående ute i helga. Du kan legge helgeturen denne veien, og se om du klarer å finne alle 8 planetene.

Sola

SaturnJupiter