Nyttig informasjon om skoleskyss

Nordland fylkeskommune har tatt i bruk et nytt system for beregning, saksbehandling og gjennomføring av skoleskyssordningen i fylket.For å kunne beregne helt korrekt avstand fra elevens hjem og til skolen, har det vært nødvendig å legge inn gårds-og bruksnummer til hver elev som skal ha skoleskyss.

Det er svært viktig at elevene tar vare på busskortet sitt. Dette kortet gjelder for alle årene som eleven skal ha skoleskyss.Eleven må vise kortet hver gang de går på bussen. Skulle man være uheldig å miste kortet sitt, må man ta kontakt med skolen umiddelbart. Vi vil skrive ut en midlertidig rekvisisjon, før eleven får et nytt kort.