Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om oss

Steine skole

Steine skole er en fire-delt skole for 1.-7. klasse med 54 elever.
Vi har SFO med to stillinger, 1 renholder, vaktmester, assistenter, 9 lærere og rektor.

Steine skole  har en virksomhetsplan med overordnet visjon:

Læring,trivsel og respekt i et positivt fellesskap
EN SKOLE MED ROM FOR ALLE – MED BLIKK FOR DEN ENKELTE
Planen finner du i sin helhet på skolens hjemmeside under "skolens planer".


Vi vil også fremheve Vurdering for Læring som et sentralt elementer ved skolen vår.

Vi ønsker at elevene på skolen vår skal :

  • Være aktive og beviste i forhold til sin egen læring

  • Få en forståelse av kompetansemålene i de ulike fag

  • Velge hensiktsmessige lærings- og lesestrategier

  • Vurdere eget arbeid

  • Bruke tilbakemeldinger (fra lærer og medelever) for videre læring

  • Være aktive læringsressurser for hverandre

Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre til foreatte som ligger på hjemmesiden vår.

 

Steine skole ønsker å være en helsefremmende skole.

Det innebærer at vi ønsker å bidra til god helse, trivsel, læring og gode holdninger for elever og ansatt.

Steine skole har et fantastisk utemiljø med muligheter for masse ulike aktiviteter. Vi legger fortløpende ut reportasjer fra aktiviteter på skolen vår.