Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Skolerute for skoleåret 2022/2023

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skolerute, for eksempel i forbindelse med skolearrangement o.l. på ettermiddag/kveldstid.  Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller.

Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid. Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lover og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving.

Det er delegert til rådmannen å fastsette Bø kommune sin skolerute basert på forslag fra Nordland fylkeskommune.

 

SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2020/2021

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skolerute, for eksempel i forbindelse med skolearrangement o.l. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller.

Skolerute for skoleåret 2019/2020

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skolerute, for eksempel i forbindelse med skolearrangement o.l. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller.

Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lover og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving. 
Det er delegert til rådmannen å fastsette Bø kommune sin skolerute basert på forslag fra Nordland fylkeskommune.