Skolerute for skoleåret 2019/2020

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skolerute, for eksempel i forbindelse med skolearrangement o.l. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller.

Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lover og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving. 
Det er delegert til rådmannen å fastsette Bø kommune sin skolerute basert på forslag fra Nordland fylkeskommune.

Måned   Skoledager
August Skolestart tirsdag 20. august 9
September   21
Oktober Høstferie 9.-11. oktober 20
November Elevfri 22. november 20
Desember Siste skoledag 20. desember 15
Januar Første skoledag 3. januar 21
Februar   20
Mars Vinterferie uke 10: 2. - t.o.m. 6. mars 17
April Påskeferie uke 15 - Fra 6. t.o.m. 14. 15
Mai Elevfri 22. mai, Pinse 30. mai - t.o.m. 1 juni 18
Juni Siste skoledag fredag 19. juni 14
Sum   190