SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2020/2021

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skolerute, for eksempel i forbindelse med skolearrangement o.l. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller.

Måned

 

Skoledager

August

Skolestart mandag 17. august

 11

September

 

 22

Oktober

Høstferie 7-9.oktober

 19

November

Elevfri 20.november

 20

Desember

Siste skoledag 18.desember

 14

Januar

Første skoledag 4.januar

 20

Februar

 

 20

Mars

Vinterferie uke 9: 1-.5 mars
Påskeferie 29.03-06.04

 15

April

 

 18

Mai

Elevfri 14.mai
Pinse 22-24-mai

 17

Juni

Siste skoledag  18.juni

 14

Sum

 

190

 

Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.
Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lover og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving.

Det er delegert til rådmannen å fastsette Bø kommune sin skolerute basert på forslag fra Nordland fylkeskommune.