Trivselsledere høst 2019

Trivselsledere På steine skole

Takk til flinke trivselsleder som har jobbet godt for å skape aktivitet og trivsel i friminuttene. Nå tar andre over og jobber videre.

isborg ingress

Isborgen på Steine skole på plass

Isborgen ble i år som tidligere år , flott. Den pynter virkelig opp utenfor skolen - ekstra fin når sola stråler på den.