Nyheter

 • smaksverkstedet

  Smaksverkstedet

  Har du lyst til å utforske og lære mer om mat og smaker sammen med venner? Går du i 5 - 7 klasse? Bli med på ettermiddagskurs med Smaksverkstedet og lær deg å lage mat uten oppskrift! 
 • Kulturpris

  Hvem mener du bør få kulturprisen for 2022?

  Kulturprisen i Bø for 2022 deles ut i desember i år, og Bø kommune ønsker nominasjoner 😊 Alle kan sende inn forslag, med begrunnelse, på kandidater. Fristen for nominasjoner er i år 24.oktober.
 • Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse_bilde

  Har du innspill til handlingsprogrammet for fysisk aktivitet og naturopplevelse for 2023?

  Handlingsprogrammet i denne planen skal rulleres hvert år. Vi ber derfor om innspill på denne, spesielt lag og foreninger i frivillig sektor. Har dere noen endringer eller nye tiltak dere vil melde inn?
 • Illustrasjon av bebyggelse ved fullt utbygd område. Fritidsboliger i øvre delen av planen, landskapshotell med utleieenheter og lagerbygg/servicebygg ved kysten, samt naust/servicebygg ved småbåthavn.

  Detaljregulering «Mårsundvågen» - høring og offentlig ettersyn av planforslag

  Formannskapet vedtok i møte 01.09.2022 i sak 54/2022 å fremme detaljregulering BFR3 Mårsundvågen, plan ID 18672020.003, og legge den ut til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
 • Viktig informasjon om veterinærvaktordningen i Vesterålskommunene

  Vesterålen, Norge og ellers hele Europa står nå i en situasjon som preges av akutt veterinærmangel. Dette gjelder både for smådyr og produksjonsdyr, noe som skaper behov for å få ut informasjon til våre innbyggere.
 • Statsforvalter Tom Cato Karlsen søker etter verger i Bø.

  Statsforvalteren i Nordland har behov for verger i Bø

  Per i dag har vi om lag 4100 vergemål i Nordland hvorav rundt 2800 er for voksne. Det er behov for flere verger, også i Bø.
 • Bildet viser personalsjef Sigbjørn Nilsen foran rådhuset i Bø.

  Studenter kan få 150.000 i stipend

  Visste du at enkelte studenter kan få 50.000 kroner i stipend i året fra Bø kommune? Hvis du kjenner noen som er i målgruppa, tips dem!
 • booke time

  Digital timebooking

  For å kunne gi bedre tjenester og få mer effektiv veiledning og saksbehandling har vi nå innført digital timebooking. I første omgang gjelder dette for byggesak, plansaker og eiendom/landmåling siden det er her pågangen er størst, men flere kan legges til ved behov.
 • download

  Bli med på strandrydding

  Hvert år gjør vi i Bø en stor innsats for å holde strendene rene. Bø kommune og Reno-Vest samarbeider for at det skal bli så enkelt som mulig å bli med dugnaden.
 • Tabletter

  Distribusjon av jodtabletter Bø kommune

  Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler.
nyhetsarkiv >>

Skjema A-Å

214511942_344169910673725_6618659176087615562_n[1]