Møteklubbe

Møteinnkallinger til kommunestyret

2022

Møteinnkalling KST 15.12.22.pdf
Møteinnkalling KST 17.11.22.pdf
Møteinnkalling KST 20.10.22.pdf
Møteinnkalling KST 16.06.22.pdf
Møteinnkalling KST 21.04.22.pdf
Møteinnkalling KST 24.02.22.pdf

2021 


Møteinnkalling KST 15.12.21.pdf

Møteinnkalling KST 11.11.21.pdf


Tilleggssak:Valg av representant og vararepresentant til styret i Bøhallen SA.pdf

Møteinnkalling KST 05.10.21.pdf
Møteinnkalling KST 24.06.21.pdf
Møteinnkalling KST 17.06.21.pdf
Møteinnkalling KST 15.06.21.pdf
Møteinnkalling KST 15.04.21 - Teams-møte.pdf

Møteinnkalling KST 25.02.21. - Teams-møte.pdf

Møteinnkalling KST 21.01.21 - Teams-møte.pdf

2020

Møteinnkalling KST 10.12.20.pdf

Tilleggsak KST 10.12.20 Sak 73 20 Valg av varamedlem Forliksråd.pdf

KST-møteinnkallinger


KST-møte 18.06.20.pdf

Vedlegg:

Vedlegg 1 til sak 31 Hovedplan vann og avløp.pdf
Vedlegg 2 til sak 31 Merknadsbehandling.pdf
Vedlegg 3 til sak 31 Planprogram.pdf
Vedlegg til sak 37 Årsrapport.pdf
Vedlegg sak 38 Regnskap 2019.pdf
vedlegg til sak 39 Tertialrapport.pdf
vedlegg til sak 40 Strategisk plan for Lofoten og Vesterålen.pdf
vedlegg A til sak 41 Farekartlegging.pdf
Vedelgg B til sak 41 Ros analyse.pdf
Vedlegg B2 til sak 41 Ros kart.pdf
Vedlegg C til sak 41 Beredskapsanalyse.pdf
Vedlegg E til sak 41 - Brev til potensielt sårbare abonennter.pdf

Kst-møte 07.05.20.pdf
2 tilleggssaker til Kst-møte.pdf
Plan for fysiksk aktivitet og naturopplevelser 2020 - 2023.pdf

Formannskapets innstilling til kst.pdf

Kst-møte 06.04.20.pdf

Kst-møte 27.02.20.pdf

Formannskapets innstillinger.pdf

- Vedlegg til F-sak 12-20.pdf og (K-sak 3/20)
- Vedlegg til F-sak 13-20.pdf og (K-sak 4/20)
- Vedlegg til F-sak 14-20.pdf og (K-sak 5/20)
- Uttalelse fra Bø Eldreråd.pdf til (K-sak 11/20)

2019

Kst-møte 12.12.19.pdf
Vedlegg:

- Økonomiplan 2020 - 2023.pdf
- Regulativet 2020.pdf
- Formannskapets innstilling.pdf
 

Kst- møte 07.11.19.pdf
 

Kst-møte 10.10.19.pdf
 

Kst-møte 13.06.19.pdf
Vedlegg:
- Regnskap 2018.pdf
- Årsrapport 2018.pdf
- Reisemålstrategi for Vesterålen.pdf


Møteinnkalling Kst 25.04.19.pdf
Vedlegg:
Planprogram.pdf
Innstilling til Kst fra FSK-møte 11.04.19.pdf

Mulig tilleggssak: 
Søknad om næringsstøtte - Litløy Fyr 2019.pdf


Kst-møte 21.02.2019.pdf
Vedlegg:
Forvaltnigsrevisjon.pdf

 

 

2018

Kst-møte 10.12.18.pdf
Vedlegg:
Økonomiplan 2019-2022 - Budsjett 2019.pdf
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for Bø kommune.pdf
Gebyrregulativ 2019 for Bø kommune.pdf
Mulig tilleggssak til kst-møtet 10.12.18.pdf

Kommunestyremøte 01.11.18, kl. 09.00.pdf

Kst-møte 14.06.18.pdf
Vedlegg:

- Kommunale bygg - Vedlikeholdsplan 2019-2023.pdf
- Vedlegg til sak om skjenkebevillng, skisse med farge.pdf
-
Årsrapport 2017.pdf
- Regnskap 2017.pdf
- Formannskapets innstillinger i saker til kst-møtet.pdf
- Ordfører melder om mulig tilleggssak som har vært behandlet i 2 formannskapsmøter:
-Fra Fsk-møte 12.04.18.pdf
-Fra Fsk-møte 07.06.18.pdf

Kst-møte 26.04.18.pdf
Vedlegg til sak 18/18:

Standard abonementsvilkår for vann og avløp.pdf

Kst-møte 22.02.18 (2).pdf

 

 

Møteklubbe

Møteinnkallinger til kommunestyret 2017

 

Møteinnkalling Kst 07.12.17.pdf
- Regulativ 2018.pdf
- Økonomiplan 2018-2021.pdf
- Tekst til investeringsbudsjett.pdf

 

Møteinnkalling Kst 30.11.17.pdf
Tertialrapport 2 2017.pdf

Vedlegg til arealplanen:
- 1. Plankart 20171112.pdf
- 2. Bestemmelser og retningslinjer KPA Bø 17.11.pdf
- 3. Planbeskrivelse 13.11.20.pdf
- 4. Konsekvensutredning 13.11.pdf 
- 5. ROS-analyse 8.06.2017.pdf 
- 6. Kart Fareområder.pdf
- 7. Kart Friluftsliv .pdf
- 8. Kart Dyrket mark.pdf
- 9. Kart Kulturminner.pdf
- 10. Kart Forekomst grafitt og jern-titanmalm.pdf
- 11.Nordland Fylkeskommune.pdf
- 12.Fylkesmannen i Nordland.pdf
- 13.Merknadsbehandling etter høring.pdf
- 14. Innspill dok 1 til 62.pdf
- 15. Innspill dok 62 til 97.pdf
- 16. Arealplan høring dok 109-133.pdf
- 17.Arealplan høring dok 134-170.pdf

 

Kommunestyremøte 28.09.2017. endret til 05.10.17 .pdf

Tilleggssak: Nye vedtekter Vesterålen Regionråd.pdf

 

Kommunestyremøte 22.06.17.pdf

Div. vedlegg:
- Saksprotokoller fra fsk-møte 15.06.17.pdf
- Årsrapport 2016.pdf
- Kostra og nøkkeltall.pdf
- Regnskap 2016.pdf

Vedlegg til arealplanen:
Kulturminner.pdf
Fareområder.pdf
Friluftsliv.pdf
Dyrket mark.pdf
Forekomst grafitt og jern-titanmalm.pdf
Bestemmelser og retningslinjer KPA.pdf
Illustrasjonskart med reguleringsplaner.pdf
Konsekvensutredning.pdf
Planbeskrivelse.pdf
PLANKART.pdf
ROS-analyse.pdf

 

KST-møte  11.05.17.pdf
Vedlegg:
Forv.rev.rapp 2017 off anskaffelser.pdf
Fra formannskap og Eldreråd:
- Innstillinger til kst 11.05.17.pdf

 

Kst-møte 16.02.17.pdf
Mulig tilleggssak utsendt 10.02.17:
Revidert eiermelding, Vesterålskraft as.pdf

Vedlegg:
FSK-vedtak fra møte 02.02.17.pdf