Møteklubbe

Møteinnkallinger til kommunestyret

2022


Møteinnkalling KST 16.06.22.pdf
Møteinnkalling KST 21.04.22.pdf
Møteinnkalling KST 24.02.22.pdf

2021 


Møteinnkalling KST 15.12.21.pdf

Møteinnkalling KST 11.11.21.pdf


Tilleggssak:Valg av representant og vararepresentant til styret i Bøhallen SA.pdf

Møteinnkalling KST 05.10.21.pdf
Møteinnkalling KST 24.06.21.pdf
Møteinnkalling KST 17.06.21.pdf
Møteinnkalling KST 15.06.21.pdf
Møteinnkalling KST 15.04.21 - Teams-møte.pdf

Møteinnkalling KST 25.02.21. - Teams-møte.pdf

Møteinnkalling KST 21.01.21 - Teams-møte.pdf

2020

Møteinnkalling KST 10.12.20.pdf

Tilleggsak KST 10.12.20 Sak 73 20 Valg av varamedlem Forliksråd.pdf

KST-møteinnkallinger


KST-møte 18.06.20.pdf

Vedlegg:

Vedlegg 1 til sak 31 Hovedplan vann og avløp.pdf
Vedlegg 2 til sak 31 Merknadsbehandling.pdf
Vedlegg 3 til sak 31 Planprogram.pdf
Vedlegg til sak 37 Årsrapport.pdf
Vedlegg sak 38 Regnskap 2019.pdf
vedlegg til sak 39 Tertialrapport.pdf
vedlegg til sak 40 Strategisk plan for Lofoten og Vesterålen.pdf
vedlegg A til sak 41 Farekartlegging.pdf
Vedelgg B til sak 41 Ros analyse.pdf
Vedlegg B2 til sak 41 Ros kart.pdf
Vedlegg C til sak 41 Beredskapsanalyse.pdf
Vedlegg E til sak 41 - Brev til potensielt sårbare abonennter.pdf

Kst-møte 07.05.20.pdf
2 tilleggssaker til Kst-møte.pdf
Plan for fysiksk aktivitet og naturopplevelser 2020 - 2023.pdf

Formannskapets innstilling til kst.pdf

Kst-møte 06.04.20.pdf

Kst-møte 27.02.20.pdf

Formannskapets innstillinger.pdf

- Vedlegg til F-sak 12-20.pdf og (K-sak 3/20)
- Vedlegg til F-sak 13-20.pdf og (K-sak 4/20)
- Vedlegg til F-sak 14-20.pdf og (K-sak 5/20)
- Uttalelse fra Bø Eldreråd.pdf til (K-sak 11/20)

2019

Kst-møte 12.12.19.pdf
Vedlegg:

- Økonomiplan 2020 - 2023.pdf
- Regulativet 2020.pdf
- Formannskapets innstilling.pdf
 

Kst- møte 07.11.19.pdf
 

Kst-møte 10.10.19.pdf
 

Kst-møte 13.06.19.pdf
Vedlegg:
- Regnskap 2018.pdf
- Årsrapport 2018.pdf
- Reisemålstrategi for Vesterålen.pdf


Møteinnkalling Kst 25.04.19.pdf
Vedlegg:
Planprogram.pdf
Innstilling til Kst fra FSK-møte 11.04.19.pdf

Mulig tilleggssak: 
Søknad om næringsstøtte - Litløy Fyr 2019.pdf


Kst-møte 21.02.2019.pdf
Vedlegg:
Forvaltnigsrevisjon.pdf

 

 

2018

Kst-møte 10.12.18.pdf
Vedlegg:
Økonomiplan 2019-2022 - Budsjett 2019.pdf
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for Bø kommune.pdf
Gebyrregulativ 2019 for Bø kommune.pdf
Mulig tilleggssak til kst-møtet 10.12.18.pdf

Kommunestyremøte 01.11.18, kl. 09.00.pdf

Kst-møte 14.06.18.pdf
Vedlegg:

- Kommunale bygg - Vedlikeholdsplan 2019-2023.pdf
- Vedlegg til sak om skjenkebevillng, skisse med farge.pdf
-
Årsrapport 2017.pdf
- Regnskap 2017.pdf
- Formannskapets innstillinger i saker til kst-møtet.pdf
- Ordfører melder om mulig tilleggssak som har vært behandlet i 2 formannskapsmøter:
-Fra Fsk-møte 12.04.18.pdf
-Fra Fsk-møte 07.06.18.pdf

Kst-møte 26.04.18.pdf
Vedlegg til sak 18/18:

Standard abonementsvilkår for vann og avløp.pdf

Kst-møte 22.02.18 (2).pdf

 

 

Møteklubbe

Møteinnkallinger til kommunestyret 2017

 

Møteinnkalling Kst 07.12.17.pdf
- Regulativ 2018.pdf
- Økonomiplan 2018-2021.pdf
- Tekst til investeringsbudsjett.pdf

 

Møteinnkalling Kst 30.11.17.pdf
Tertialrapport 2 2017.pdf

Vedlegg til arealplanen:
- 1. Plankart 20171112.pdf
- 2. Bestemmelser og retningslinjer KPA Bø 17.11.pdf
- 3. Planbeskrivelse 13.11.20.pdf
- 4. Konsekvensutredning 13.11.pdf 
- 5. ROS-analyse 8.06.2017.pdf 
- 6. Kart Fareområder.pdf
- 7. Kart Friluftsliv .pdf
- 8. Kart Dyrket mark.pdf
- 9. Kart Kulturminner.pdf
- 10. Kart Forekomst grafitt og jern-titanmalm.pdf
- 11.Nordland Fylkeskommune.pdf
- 12.Fylkesmannen i Nordland.pdf
- 13.Merknadsbehandling etter høring.pdf
- 14. Innspill dok 1 til 62.pdf
- 15. Innspill dok 62 til 97.pdf
- 16. Arealplan høring dok 109-133.pdf
- 17.Arealplan høring dok 134-170.pdf

 

Kommunestyremøte 28.09.2017. endret til 05.10.17 .pdf

Tilleggssak: Nye vedtekter Vesterålen Regionråd.pdf

 

Kommunestyremøte 22.06.17.pdf

Div. vedlegg:
- Saksprotokoller fra fsk-møte 15.06.17.pdf
- Årsrapport 2016.pdf
- Kostra og nøkkeltall.pdf
- Regnskap 2016.pdf

Vedlegg til arealplanen:
Kulturminner.pdf
Fareområder.pdf
Friluftsliv.pdf
Dyrket mark.pdf
Forekomst grafitt og jern-titanmalm.pdf
Bestemmelser og retningslinjer KPA.pdf
Illustrasjonskart med reguleringsplaner.pdf
Konsekvensutredning.pdf
Planbeskrivelse.pdf
PLANKART.pdf
ROS-analyse.pdf

 

KST-møte  11.05.17.pdf
Vedlegg:
Forv.rev.rapp 2017 off anskaffelser.pdf
Fra formannskap og Eldreråd:
- Innstillinger til kst 11.05.17.pdf

 

Kst-møte 16.02.17.pdf
Mulig tilleggssak utsendt 10.02.17:
Revidert eiermelding, Vesterålskraft as.pdf

Vedlegg:
FSK-vedtak fra møte 02.02.17.pdf