Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing.pdf
Her kan du se hvilke rutiner som skal følges når skolen får beskjed om krenkende adferd eller mobbing.
Handlingsplan skjema.pdf