INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I BARNEHAGEN

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringene

Fra 1. august har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringene som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Det har ingenting å si når barnet fyller 2 år; gratis kjernetid kan man søke om de fire siste årene barnet er i barnehage.
Barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, får også rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke det siste barnehageåret.
Fra 1. august 2019 er inntektsgrensen satt til 548.500 kroner per husholdning. Er inntekta i husholdninga mindre enn dette, kan man altså søke om gratis kjernetid i barnehage.

Barnehagene

Bø kommune har tre kommunale barnehager - en på hvert tettsted - Eidet, Straume og Vinje.

Søknadsskjema