INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I BARNEHAGEN

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringene

Fra 1. august har alle 4- og 5-åringene som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Det har ingenting å si når barnet fyller 4 år; gratis kjernetid kan man søke om de to siste årene barnet er i barnehage. 

Barnehagene

Bø kommune har tre kommunale barnehager - en på hvert tettsted - Eidet, Straume og Vinje.

Søknadsskjema