INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I BARNEHAGEN

Redusert betaling og gratis kjernetid fra 01.08.21

Fra 1. august har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringene som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Det har ingenting å si når barnet fyller 2 år; gratis kjernetid kan man søke om de fire siste årene barnet er i barnehage.
Barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, får også rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke det siste barnehageåret.
Fra 1. august 2021 er inntektsgrensen satt til 583.650 kroner per husholdning. Er inntekta i husholdninga mindre enn dette, kan man altså søke om gratis kjernetid i barnehage.

Barnehagene

Bø kommune har tre kommunale barnehager - en på hvert tettsted - Eidet, Straume og Vinje.


Skjema for ny plass, endring av plass, bytte av barnehage og oppsigelse finner dere på foresattportalen:

https://barnehage.visma.no/boe