• Vi er behjelpelige med å finne et sted du kan bo, men kan dessverre ikke gi noen garanti.
  • Dersom du har en partner, er vi behjelpelige med å skaffe partneren jobb, men vi kan dessverre ikke gi en jobb-garanti.
  • Vi lover å informere dere om økonomiske fordeler ved å ha Bø kommune som arbeidsgiver og det å være bosatt i Bø kommune. Dette gjelder særlig rekrutteringstillegg, stipendordninger og muligheten for videre- og etterutdanning som ansatt i Bø kommune. Vi lover også å informere om fødselstilskudd og ordningen med gratis barnehageplass.
  • Dersom du finner ut at du skal bosette deg i Bø, er vi behjelpelig med å finne deg en egnet tomt.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Personalsjef Marius Holst

Trykk her for å sende e-post til Marius. Eller ring han på telefon 990 06 254.

Skole- og barnehagesjef Hans Kristian Pettersen

Trykk her for å sende e-post til Hans Kristian. Eller ring han på telefon 478 59106