Verneombud (Funksjonstid 2 år/kan ta gjenvalg)

Navn

Tlf

Verneområde

Valgt

Linda Sommerseth

97 52 55 87

Legekontoret, Helsestasjonen

2023

Inge Einarsen

97 42 00 08

Avdeling psykisk helse

2023

Liv Åse Andersen

761 14 240

Helseadministrasjon, Renhold og vaskeri og kjøkken

 

2023

Kevin Tempel

45372079

Bøheimen 1. etasje + natt

2023

Naomi Agusto

91 99 45 95

Bøheimen 2. etasje

2023

 

 

 

 

Solveig Pettersen

76114200

NAV

2023

Anneli Ulriksen

76114200

Eidet skole, Eidet barnehage + SFO

2023

Agnete Bakkeli

761 14 200

Vinje barnehage

2023

Kristin Klaussen

95 90 23 78

Steine skole + SFO

2023

Tommy Vikan

91 75 14 86

Integreringsavdelingen/voksenopplæring  

2023

Tommy Strand

95228617

Straume barnehage

2023

Hilde-Gunn Bakkejord

99159769

Straume skole + SFO

2023

Trine Solvang

99 64 31 07

Bø ungdomsskole

2023

Mareno Andersen

95 22 02 36

TTF

2023

Linda Mari Johnsen

47 65 34 07

Hjemmesykepleien, hjemmehjelpen, Doktorhagen

2023

Jonas Hansen

95 55 04 36

Teknisk, vann og avløp, Vaktmestere

2023

Ivan Andreassen

91 88 89 21

Kultur, næring, landbruk + biblioteket

2023

Freda Kurth

761 14 238

Økonomi + Fellestjenesten, IT

2023

 

ARBEIDSMILJØUTVALGET

Arbeidsgiverrepresentanter:

Varamedlem:

Kommunedirektør

Økonomisjef

Kultur- og næringssjef

Teknisk sjef

Skole- og barnehagesjef

Rådgiver Skole/barnehage

Helse- og omsorgssjef

Personalsjef

Arbeidstakerrepresentanter

Varamedlemmer

HTV Fagforbundet (Leder 2022 – 2023)

Andre Olaisen, Fagforbundet

Kristin Liv Klausen, Fagforbundet

Astrid Ramberg, Fagforbundet

Morten Rønningen, HTV Utdanningsforbundet

Bodil Klausen, HTV NSF

Hovedverneombud Ivan Andreassen

Kristin Klaussen (verneombud Steine skole)

Andre:

 

BHT Sør-Troms HMS v/Hege Wulff Larsen

77 01 86 88 (Uten stemmerett)

NAV Arbeidslivssenter Christine Blekastad

46 50 20 02 (Uten stemmerett)

AKAN-UTVALGE

Arbeidsgiverrepresentant

Leder Marius Holst, personalsjef og AKAN - kontakt

Hans Kristian Pettersen, Skole- og Barnehagesjef

Arbeidstakerrepresentanter:

Morten Rønningen, HTV Utdanningsforbundet

Ivan Andreassen, Hovedverneombud

Andre. Bedriftshelsetjenesten Sør - Troms HMS v/kontaktperson Hege Wulff Larsen tlf. 77 01 86 88