StraumeBHG1

Vårt grunnsyn: Personalet er barnehagens viktigste ressurs og modeller for læring Vår visjon: Med rom for alle og blikk for den enkelte

Det er viktig at barna skal trives i barnehagen. De er avhengige av nære, trygge, omsorgsfulle voksne som er til stede for dem, og som er glade når barnet kommer i barnehagen. Barna skal oppmuntres til å stille spørsmål, resonnere, argumenter og søke løsninger, både inne og ute.

Krabbe

Leken er et mål i seg selv

Det er viktig for alle barn å ha venner og lekekamerater. Det forutsetter at barna forstår og mestrer spillereglene for kontakt, lek og vennskap. Derfor har lek, og spesielt rolleleken, en sentral plass i vår barnehage.

Vi skal ha det artig sammen, ha humoren til stede i hverdagen. Barna elsker at vi voksne ler, og de ler ofte og gjerne sammen med oss. Vennskap er et av de viktigste elementene for barns trivsel og utvikling. Vi skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder, kjønn, kultur/språk og familiebakgrunn. Vi har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv, og alle i gruppen, er betydningsfulle personer for fellesskapet. Vi vektlegger at barna skal få positive opplevelser som gir dem muligheten til å vokse sosialt. Ingen barn skal oppleve å bli satt utenfor eller ikke være med i lek over lengre tid.

family-gb3d6a44cb_1920

Våre viktigste samarbeidspartnere er foreldrene

Et godt samarbeid er viktig for kvaliteten i barnehagen. Det er viktig for oss at foreldre blir tatt på alvor, og føler seg sett og hørt. Det er foreldrene som kjenner barna best, og igjennom samarbeid med dem kan vi gi barna den best mulige barnehagehverdagen.

Personalet har 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er barnehagen stengt. Foreldrene betaler ikke for disse dagene. I løpet av sommeren skal barnet ha minst 3 uker sammenhengende ferie fra barnehagen. Disse ukene sammen med de 5 planleggingsdagene utgjør 1 betalingsfri måned. I sommerukene er Straume SFO i barnehagen sammen med oss. Da treffer barnehagebarna «gamle kjenninger» eller får nye venner.

Kontakt avdelingen

Hovednummer: 41709130

Styrer: 41709133 

Kosekroken: 41709131

Trollstua: 41709132