Eidet barnehage er en 1 -avdelings barnehage som ligger nord i Bø kommune. Vi er godkjent for aldersgruppen 0-6 år, og har barna sammen 0-5 år, i søskengruppe. Vi har til vanlig 18 plasser, men har ved behov utvidet til 24 plasser.

Vi ligger vegg i vegg med skolen og deler utelekeplass med skolen. Barnehagen ligger slik at vi har gangavstand til fjæra og skogen. I vårt nærområde har vi valgt oss tre faste turplasser. Den ene er fjæra på Øra, barnehageskogen i Risnessan og gapahuken til skolen.

Barnehageskogen er et område der vi har bålplass, klatrenot, ballansetau, hengekøye. Vi har også ordnet oss ly for vær og vind.

Barnehageskogen ligger slik til at vi også kan gå på tur på vinteren og ha med barnevogn til våre sovere. Og gapahuken til skolen er noen minutter fra barnehagen, slik at vi kan gå til barnehagen å spise når vi er der. Den ligger i «ulendt» terreng, slik at de minste får god trening med å gå dit.