Kontaktinformasjon

Styrer: 76114444
E-post:
eidet.barnehage@boe.kommune.no
Postadresse: Rådhuset, Veaveien 50. 8475 Straumsjøen
Besøksadresse: Regine Normanns vei 63, Eidet