FORMANNSKAPSMØTER

Møteklubbe

 

 

2021

Møteinnkalling FSK 14.01.21.pdf

2020

Innkallinger formannskapet

FSK-møte 17.08.20.pdf

Avtale Vesterålskraft.pdf

FSK-møte 11.06.20.pdf

Vedlegg:

Vedlegg 1 til sak 39 Hovedplan vann og avløp.pdf
Vedlegg 2 til sak 39 Merknadsbehandling.pdf
Vedlegg 3 til sak 39 Planprogram.pdf
Vedlegg til sak 49 Årsrapport.pdf
Vedlegg sak 50 Regnskap 2019.pdf
vedlegg til sak 51 Tertialrapport.pdf
vedlegg til sak 52 Strategisk plan for Lofoten og Vesterålen.pdf
vedlegg A til sak 53 Farekartlegging.pdf
Vedelgg B til sak 53 Ros analyse.pdf
Vedlegg B2 til sak 53 Ros kart.pdf
Vedlegg C til sak 53 Beredskapsanalyse.pdf
Vedlegg E til sak 53 - Brev til potensielt sårbare abonnenter.pdf

FSK-møte 23.04.20.pdf
FSK-møte 12.03.20.pdf
Vedlegg:
Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2020-2023.pdf

 

Fsk-møte 20.02.20.pdf

Vedlegg til F-sak 11.pdf

Vedlegg til F-sak 12-20.pdf

Vedlegg til F-sak 13-20.pdf

Vedlegg til F-sak 14-20.pdf

Tilleggssak til FSK-møte 20.02.2020, vedr. Zalaris HR Services Norway a.s..pdf

 

Fsk-møte 30 .01 20.pdf

 

2019
Fsk-møte 21.11.2019.pdf
Vedlegg:

Økonomiplan 2020 - 2023.pdf
Regulativet 2020.pdf


Fsk-møte 31.10.2019.pdf

Fsk-møte 26.09.19.pdf
Div vedlegg:

Vedl. 1. Bulistranda.pdf
Flere vedlegg til Bulistranda.pdf
Reguleringsplan Eidet Asterset.pdf
Reguleringsplan Straume Straumsjøen.pdf
Reguleringsplan Solbakken.pdf
Planprogram for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2020-2023.pdf

FSK-møte 10.07.19.pdf

Fsk-møte 06.06.19.pdf
Vedlegg:

Regnskap 2018.pdf
Årsrapport 2018.pdf
Reisemålstrategi for Vesterålen.pdf
 

Fsk-møte 15.05.19.pdf

Fsk-møte 25.04.19.pdf

Fsk- møte 11.04.19.pdf
Tilleggssak i møte:
Litløy Fyr - Kommunalt næringsfond 2019 - Søknad.pdf

Fsk-møte 07.03.19.pdf

Fsk-møte 05.02.19.pdf
2 mulige tilleggssaker fsk-møte 05.02.19.pdf

 

2018
Fsk-møte 10.12.18.pdf

Fsk-møte 26.11.18.pdf
Økonomiplan 2019-2022 - Budsjett 2019.pdf
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for Bø kommune.pdf
Gebyrregulativ 2019 for Bø kommune.pdf
Mulige tilleggssaker til fsk 26.11.18.pdf

Fsk-møte 11.10.18.pdf

Fsk-møte 13.09.18.pdf
Ettersending av sak: Økonomimelding pr. 01.09.18.pdf

Fsk-møte 28.06.18.pdf

Fsk-møte 07.06.18.pdf
Vedlegg:
- Årsrapport 2017.pdf
- Regnskap 2017.pdf
- Ettersendig til Fsk møte 07.06.18.pdf 
  (inkl. mulig tilleggssak: Søknad om tilskudd, kommunalt næringsfond)

Fsk-møte 24.05.18.pdf
Vedlegg:
-
Overordnet samarbeidsavtale (vedlegg til sak 21).pdf
- Vedlikeholdsplan 2019-2023 (vedlegg til sak 27).pdf

Fsk-møte 12.04.18.pdf
Vedlegg:
Standard abonementsvilkår for vann og avløp.pdf

Fsk 08.03.18.pdf
- Vedlegg: "Økt verdiskaping i sjømatnæringa i Bø"

Fsk 01.02.18.pdf
- Kulturminneplan for Bø kommune:
  Planprogram Bø.pdf