Skolerute for skoleåret 2018/2019

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skolerute, for eksempel i forbindelse med skolearrangement o.l. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller.

Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.

Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lover og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving.

Det er delegert til rådmannen å fastsette Bø kommune sin skolerute basert på forslag fra Nordland fylkeskommune.

Skolerute for skoleåret 2017/2018

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte(FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skolerute, for eksempel i forbindelse med skolearrangement o.l. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller.
 

Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.

Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lov og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving

-To dager før skolestart

-To dager i oktober

-Ytterligere to dager i løpet av skoleåret

b) For skoleåret 2017/2018 ble det delegert til rådmannen å fastsette Bø kommune sin skolerute basert på forslag fra Nordland Fylkeskommune.

SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2016/2017

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skoleruta, for eksempel i forbindelse med skolearrangement ol. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller. Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.