Valglogo

Stortingsvalg og sametingsvalg

STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2021

VALGDAG MANDAG 13. SEPTEMBER

Valgstyret har avholdt møte 16.09.2021 og behandlet valgprotokoll fra stortingsvalget 2021.

Protokoll fra Valgstyrets møte 16.09.21.pdf

Stortingsvalget 2021 Valgprotokoll for valgstyret i Bø kommune. Nordland fylke.pdf

TIDLIGSTEMMEGIVNING 01.07.-09.08.21.

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.  Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.  Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Sted; Fellestjenesten, rådhuset (kl. 0900 - 1500.)

Telefon:  76 11 42 00.

 

Valglogo

.

- KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2019 -
VALGDAG:
MANDAG 09. SEPTEMBER.

Valgstyret har avholdt møte 16.09.2019 og behandlet valgprotokoll fra kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Protokoll fra Valgstyrets møte 16.09.19.pdf
-Kommunestyrevalget valgst.pdf
-Fylkestingsvalget - valgprotokoll.pdf

 

Her kan du forhåndsstemme:
Tidlig forhåndsstemme mottas på rådhuset hos fellestjenesten fra 7. juli. Avtal gjerne tid på forhånd.
(NB: Kan bare stemme på parti da vi ikke får valglistene med kandidatnavn før senere.)

Ordinær mottak av forhåndsstemmer starter 12. august hos fellestjenesten på rådhuset ukedager kl. 09.00 - 15.00.
Dessuten har vi på rådhuset mottak:
- Lørdag 31. august fra kl. 10.00 - 14.00
- Søndag 1. september fra kl. 12.00 - 14.00

På Bøheimen spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede: Uke 35 og 36 - mandag - onsdag- fredag -   kl.12.00 - 14.00.

For dem som gjerne vil stemme og ikke kan ta seg fram til et stemmelokale - ring Fellestjenesten og be om hjelp.

Valgdagen 9. septemer. 
Åpningstid i valgkretsene 09.00 - 13.00 og 15.00 - 20.00.

                      

Godkjente lilsteforslag.pdf

Frist for innlevering av listeforslag: 1. april kl. 12.00.

Listeforslag blir lagt ut på Rådhuset og her etter hvert som de kommer inn (Valglovens § 6 om kunngjøring):


Mottatt listeforslag:
- Fremskrittspartiet.pdf
- Arbeiderpartiet.pdf
- Høyre.pdf
- Sosialistisk Venstreparti.pdf
- Senterpartiet.pdf

- Venstre.pdf

 

STEMMERETT ?
For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, må du ha stemmerett. Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. 


Det stilles forskjellige krav til stemmerett i Norge avhengig av om det er stortingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Den største forskjellen er at også utenlandske statsborgere har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge dersom de har bodd i landet over noe tid.

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende

ER DU INNFØRT I MANNTALLET?
Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

FORHÅNDSSTEMME
Fra og med 10. august og til og med fredagen før valgdagen er det mulig å forhåndsstemme i alle landets kommuner ved stortingsvalg, sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. 


I forhåndsstemmeperioden kan alle velgere stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet. Det betyr at selv om du er hjemmehørende i Moss, så kan du avgi din stemme i Trondheim eller i hvilken som helst annen kommune. Dette er ikke mulig hvis du skal stemme på selve valgdagen.

Ikke mulig å stemme flere ganger.

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.

Forhåndsstemming i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en generell stemmeseddel i valglokalet. På generelle stemmesedler er det bare påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen og valgkortet (hvis du har det med) blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune for opptelling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stortingsvalget og sametingsvalget 2017

I Bø kommune har valgstyret vedtatt at det skal avholdes valg over 1 dag: mandag 11. september 2017.

Mottak av forhåndsstemmer:
Tidligstemmegivning på rådhuset mottas fra 01.07.17 - må avtales med Fellestjenesten.

Ordinær forhåndsstemmemottak starter på rådhuset 10.08.17.
Nest siste lørdag og søndag før valget blir det mulig å avgi forhåndsstemme på rådhuset i begrenset åpningstid: lørdag kl. 10-14 og søndag kl. 12 til 14.
På Bøheimen vil det i uke 35 og 36, mandag, onsdag og fredag, være mottak av forhåndsstemmer i første etasje: Kl. 12-14.

Dessuten blir det lagt til rette for hjemmestemming for dem som har vansker for å komme seg til stemmelokaler.
Mottak av forhåndsstemmer på pasientrom vil foregå i uka før valget, ihht. valglovens bestsemmelser.

 

Valgdagen 11. september 2017:
I kommunens 3 valgkretser vil valglokalene være åpne fra:
- kl. 09.00 til kl. 13.00.
- kl. 15.00 til kl. 20.00.

Følg linken å se valglokalenes veiaddresse:
https://valg.no/valglokaler2/finn/Stemme-pa-valgdagen/?mpid=1867

 

Valgstyrets møtedokumenter 2017.

 

Møteinnkalling Valgstyret 13.09.17.pdf
Møteprotokoll Valgstyremøte 13.09.17.pdf

 

Møteinnkalling Valgstyret 11.09.17.pdf
Møteprotokoll Valgstyremøte 11.09.17.pdf

 

Møteinnkalling Valgstyret 17.08.17.pdf
Møteprotokoll Valgstyre17.08.17.pdf


Møteinnkalling til Valgstyre 27.04.2017.pdf
Møteprotokoll Valgstyre 27.04.17.pdf

 

 

 

 

Valglogo

Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015

 

Kommune- og fylkestingsvalget 2015.

- Listeforslag.pdf

- Frist for innlevering av listeforslag m/vedlegg:
  31.03.2015, kl. 12.00.

Valgloven.pdf
Valgforskrift.pdf

 

Valglogo

Stortingsvalget 2013.

Valgresultater i Bø

1502 stemmeberettigede benyttet muligheten til å stemme på det partiet de mener vil styre landet best.
Se fordelingen under.

Valglogo

Bø ungdomsskole

Skolevalg

Det var 101 elever som stemte, og det ble klar seier til Arbeiderpartiet