Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Les alt om listeforslagene på https://www.valg.no/

Listeforslag for Bø kommune finner du her:

Fremskrittspartiet mottatt 15.03.23 kl 12.20 

Høyre mottatt 31.03.2023 kl. 09.45

Venstre mottatt 27.03.2023 kl. 22.20

SV/Rødt mottatt 29.03.2023 kl. 09.25 

Senterpartiet mottatt 29.03.2023 kl. 14.45

Arbeiderpartiet mottatt 31.03.2023 kl. 08.10