Bø legekontor har dessverre ikke elektronisk oppdatering når pasienter får frikort. 
Vi ber derfor alle som mottar frikort henvende seg i ekspedisjonen slik at vi får registrert dette når du har ditt neste besøk ved legekontoret.