Lag og foreninger kan etter søknad innvilges tilskudd til tiltak som bidrar til det gode liv i Bø og/eller som bidrar til et positivt omdømme for Bø.

Tilskudd kan gå til:

- Drift av lag og foreninger som har barn og unge som aktive/deltakende medlemmer. Tilskudd tildeles etter fordelingsnøkkel kr 100,- per aktiv medlem under 18 år. 

- Etableringsstøtte for nye lag og foreninger. Fast sum 3000,- (ingen søknadsfrist)

- Prosjekter, arrangementer og andre former for tiltak i regi av frivillig sektor, her også i form av kjøp av profilering for kommunen (ingen søknadsfrist)

- Kompetanseheving (ingen søknadsfrist)

Trykk her for lese hele regelverket.

Søknaden sendes elektronisk til post@boe.kommune.no eller per brev til Bø kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen.