Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Leder: Cecilie Robertsen  902 96 284            

cecilierobertsen@hotmail.com

Nestleder: Arne Kaasen    
Medlem: Kine Anette Johnsen  984 56 610  kine.johnsen@boe.kommune.no
Medlem: Heidi Falch    
Medlem: Raymond Haugli Sørensen                               
Varamedlem: Anders Johan Tobiassen    
Varamedlem: Hilde Nilssen    
Varamedlem: Svein Inge Lundli    
Varamedlem: Hilgun Paulsen    
Varamedlem: Inger Kristoffersen    
Varamedlem: Harald Vikan    
Varamedlem:  Kirsten Steinbakk