Lege / legevakt

Legekontoret ligger i 1. etasje i Bøheimen bo- og behandlingssenter på Straume.