Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få fysioterapi. Tildeling av fysioterapi gjøres etter vurdering av haste- og alvorlighetsgrad.

De fleste må betale egenandel hos fysioterapeut, men noen grupper slipper:

  • Barn under 16 år
  • Personer med frikort for helsetjenester
  • Personer med godkjent yrkesskade

Dersom en pasient ikke møter til time, kan det kreves honorartakst for undersøkelse eller behandling.

 

KONTAKT OSS

Fysioterapeut Monika Żerdzińska
Adresse: Bøheimen, 2. etasje
Postadresse: Bøheimen 2, 8475 Straumsjøen
Telefon: 483 54 875 eller 761 14 228

Fysioterapeut Cato Hansen
Adresse: Bøveien 508, 1. etasje i Vinjegården
Postadresse: Boks  7, 8469 Bø i Vesterålen
Telefon: 995 08 048

Fysioterapeut Maricela Indianna Mauseth
Helsestasjon (barn 0-16 år) og sykehjem
Adresse: Bøheimen, 2. etasje
Postadresse: Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen 
Telefon: 761 14 230