Fsk-møte

Møteklubbe

 

Møteinnkalling Fsk. 12.02.15.pdf

- Bø kommune Regnskap 2013.pdf
Fra KomRev NORD og Kontrollutvalget.pdf

- Bø kommune Årsrapport 2013.pdf
Tekstdelen til Årsrapport 2013.pdf

- Mulig tilleggssak.pdf

Mulig tilleggssaker (B-saker):
- Arvids Trading a/s: Søknad om tilskudd
- Knut H. Lihaug: Søknad om lån.

OBS - OBS: Se også innkalling til påfølgende møte:
Ekstraord. årsmøte Bø Frivilligsentral.pdf