FSK-møte 26.03.15

Møteklubbe

Møtet starter kl 09.00

En sak til behandling: B-sak - Søknad om næringslån i forbindelse med oppstart av Yderst som ukesavis