Har du økonomiske utfordringer anbefaler vi at ser på denne siden:

https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/okonomisk-radgivning-og-gjeldsradgivning

Du kan også ringe til økonomirådstelefonen i NAV på telefonnummeret 55 55 33 39.

Ønsker du å snakke med en veileder på NAV Bø kan du bestille time på telefonnummer 55553333.

 

 

Økonomisk sosialhjelp

De som trenger å søke om økonomisk sosialhjelp kan søke på

https://www.nav.no/sosialhjelp/slik-soker-du

Husk at for at NAV skal kunne vurdere din søknad må dokumentasjon på inntekter og utgifter legger ved søknaden. Oppgi kontonummer, telefonnummer og epost på søknad.

 

Dokumentasjon du må legge ved

 

Inntekter:

 • Kontoutskrift for de tre siste måneder
 • Lønnslipp de tre siste måneder
 • Barnetrygd
 • Barnebidrag
 • Bostøtte
 • Selvangivelse

 

Utgifter:

 • Husleiekontrakt
 • Huslån
 • Strømregning
 • Internett
 • Forsikring
 • Barnehage/SFO
 • Annet

 

Dette leverer du sammen med søknaden i om økonomisk sosialhjelp i postkassen som står på veggen utenfor NAV kontoret. Du kan også sende den inn pr. post til:

NAV Bø, Bøheimen 2, 8475 Straumsjøen

 

Lurer du på noe? Skriv til oss på www.nav.no og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig

Vi har for tiden inntil tre ukers saksbehandlingstid.