Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. 
 
Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Når du har vært i retten, har du krav på å få dekket utgiftene du har hatt, også evt. trekk i lønn fra arbeidsgiver.
 
Krav for å bli meddommer?
- du er folkeregistrert i Bø kommune
- du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start.
- du snakker og forstår norsk
- du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene.
 
Hva må du oppgi?
- Navn og bosted
- Fødselsnummer
- Eventuell telefon til arbeidssted og privat
- Stilling og yrke
- Hvis du ønsker å bli skjønnsmedlem må du også si litt om av hva du er kyndig i.
 
Alle kandidater vil bli vandelsvurdert.
 
Frist for å søke er 07.05.2024.
Send e-post til post@boe.kommune.no.
 
Søknader etter denne dato kan komme i betraktning hvis vi behøver flere kandidater.
 
Link til mer informasjon: