Kommunene har etter Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell ansvar for at det er tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og for å organisere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid; d.v.s. hverdager fra kl. 16:00 til kl. 08:00, samt i helger og høytider. 

Vakttjenesten gjelder akutt hjelp og livstruende skader. Andre henvendelser skal gjøres i ordinær arbeidstid.

Sortland kommune er vertskommune for en felles veterinærtjeneste sammen med kommunene Bø, Hadsel, Øksnes, Lødingen og deler av Kvæfjord. Kommunene har avtaler med privatpraktiserende veterinærer om deltakelse i veterinærvakten. Kommunene står imidlertid nå i en situasjon der flere veterinærer har sluttet, og det har foreløpig ikke lyktes å rekruttere tilstrekkelig for å klare å dekke opp behovet.

Vi er svært glade for de veterinærene vi har med i vårt samarbeid om vaktordning på kveldstid. Vi vet at de står på og jobber mye for å få ting til å fungere, og må ha respekt for at de ikke kan løse hele vaktordningen da vaktbelastningen rett og slett blir for stor.

Det skal normalt være to veterinærer som betjener veterinærvakt kveld/helg og høytider, men ut over høsten vil det være mangel på veterinærer slik at det i perioder vil være kun én veterinær på vakt, og i verste fall ingen. Oversikt over datoer dette gjelder finner du nedenfor. Det jobbes i kommunene med rekrutteringsprosesser og vi håper at situasjonen skal bedres ut over vinteren.

TELEFONNUMMER TIL VETERINÆRVAKTA

Som et ledd i å forbedre systemet med veterinærvakt, jobbes det med å etablere et nytt vakttelefonsystem. Veterinærene som deltar i vaktordninga, skal bruke dette systemet for å betjene vakta. Dette er under arbeid og er på dette tidspunkt ikke klart.  

Nummeret til veterinærvakt er dermed uforandret: 95 77 40 00

Vakttelefonen betjenes av vakthavende veterinær i tidsrommet 16.00-08.00 på hverdager, og hele døgnet i helger og helligdager. Vi minner om at vakttelefonen kun gjelder akutte og livstruende skader, og at andre henvendelser skal gjøres i ordinær arbeidstid.


Smådyr (kjæledyr)
Hvis du har behov for hjelp på dagtid, kontakt AniCura Sortland, Love Vet AS (Stokmarknes) eller Berit Hansen (Bø i Vesterålen).

Åpningstider

  • Anicura Sortland, tlf. 76 11 14 50

Åpningstid klinikk man.- fre. 08:00-16:00.

Telefon 09.00-14.30

https://www.anicura.no/sortland

  • Love Vet AS, tlf. 41 77 53 33             

Åpningstid klinikk man.- fre. 09:00-15:00.

Telefon 09.00-10.00 og 12.00-14.00.

https://www.facebook.com/lovevetas

  • Veterinær Berit Hansen, tlf.  97 01 97 97

Åpningstid klinikk tirsdag og fredag 08.30-15.30

Telefon man.-fre. 08.00-10.00.

 

LØSNINGER FOR VETERINÆRHJELP VIA INTERNETT

En del forsikringsselskaper og klinikker tilbyr veterinærtjenester direkte på mobilen. Vi oppfordrer at dere tar i bruk disse tjenestene i de tilfeller det ikke er livstruende situasjoner, eller akutt fare for liv. Dette vil redusere belastningen på våre veterinærer som allerede jobber på spreng.

  • FirstVet (https://firstvet.com) har åpent 09.00-24.00 alle dager.
  • Anicura tilbyr app der du kan møte erfarne veterinærer mellom 07.00-22.00, 365 dager i året. Logg inn i appen og fyll ut informasjon om deg og ditt dyr. Svar på noen spørsmål om plagene til dyret ditt. Veterinæren vil så starte opp samtalen i chatten. Ved behov finnes mulighet å gå over til tale eller videosamtale (https://www.anicura.no/app/).

 

VIKTIG INFORMASJON OM HØSTEN/VINTEREN 2022

Veterinærene som deltar i vaktordningen har satt opp vaktplan for høst/vinter. De gjenværende vaktveterinærene tar på seg mer vakt i denne situasjonen. Det er vi svært takknemlig for og retter en stor takk til dem for det. Til tross for dette vil det være perioder der det kun vil være én veterinær på vakt og enkelte dager er det som nevnt ikke veterinær tilgjengelig.

Det fremgår nedenfor hvilke datoer vi ikke vil ha en tilstrekkelig og/eller fungerende vaktordning tilgjengelig i Vesterålen. Vi ber om forståelse for dette og forsikrer om at vi gjør det som kan gjøres for å få færrest mulig slike perioder.

Dager/helger med redusert vakt (kun én veterinær på vakt) i november – Sortland, Bø, Hadsel, Lødingen, Øksnes og deler av Gullesfjord:

Uke 44                Ingen bemanning onsdag 2. november

                           Torsdag, 3. november- kun én veterinær på vakt.

Uke 45                Ingen bemanning 9. november 

                            10-13 november- kun én veterinær på vakt.

Uke 46                Ingen bemanning onsdag 16. november

                           Torsdag 17. november - kun én veterinær på vakt. 

Uke 47                Ingen bemanning onsdag 23. november.

                           Torsdag 24. november- kun én veterinær på vakt - 

Uke 48                Ingen bemanning onsdag 30. november

 

 

Denne informasjonen vil bli oppdatert kontinuerlig på Sortland kommune sine hjemmesider.