- Du er hjertelig velkommen til å flytte til Bø. Staten har forlatt oss, men klarer vi oss godt selv fordi vi har gjort viktige grep, som kommer mange, men særlig de yngste, til nytte.

  • Barnehagene ble gratis fra 2023.
  • Alle som pusser opp husene sine, slipper å betale mer eiendomsskatt i fem år.
  • Bø kommune har innført svært gode rekrutteringstiltak, inkludert svært gode videre- og etterutdanningsløsninger.
  • Vi har satt ned formuesskatten. Bø har gått fra å være en "skattesvak" kommune til å bli skattesterk. I 2022 bidro vi med 46 millioner kroner til mindre skattesterke kommuner.
  • Det arbeides med flrere store bedriftsetableringer.

I sum er dette fine tiltak, men det fineste vi alle kan bidra med, er å være på tilbudssiden. Det vil jeg be alle bøfjerdinger om å være, og jeg forutsetter at hele kommuneadministrasjonen er det.

Hva betyr det å være på tilbudssiden? Hører du om noen som har lyst til å flytte til Bø? - Fortell dem hvor det kan være hus ledig. Fortell dem hvem som har ledig jobb. Har du fått noen nye naboer? - Inkluder dem i lokalsamfunnet, vær åpen og imøtekommende. Fortell dem om de mange "hemmeligheter" det kan lønne seg å vite noe om. For eksempel hvor man finner opplysninger om åpningstider, spesielle arrangementer, konserter og kino. Fortell dem hvor de fineste turløypene er, eller enda bedre: Ta dem med på en liten nærtur. For alle ansatte i kommuneadministrasjonen er dette selvsagt. Alle som jobber for Bø skal være på tilbudssiden for at vi skal bli enda flere bosatte i Bø.

Dersom det er noe dere lurer på, er min dør åpen. Dere finner meg på rådhuset, Veaveien 50, men dere kan også ringe meg - helst på dagtid. Jeg er på tilbudssiden!

Med vennlig hilsen

Sture Pedersen
Ordfører i Bø

Telefon 907 44 959