Kommunestyret i Bø har i et ekstraordinært møte i dag vedtatt å suspendere kommunedirektøren.

- Jeg beklager at det ble nødvendig å vedta suspensjon, sier ordfører Sture Pedersen. 

Han sier at det ikke vil bli gitt ytterligere informasjon om årsakene til suspensjonen, men at kommunestyret - om nødvendig - vil bli innkalt til nye møter.

Kine Johnsen, til daglig kultur- og næringssjef i Bø, er kommunedirektørens stedfortreder. Hun er i dag konstituert som kommunedirektør.