Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Eirik Johanssen.

Hensikten med planarbeid er å regulere deler av eiendommen 70/23 til bolig og fritidsbolig formål.

Vedlegg:
planinitiativ
referat fra oppstartsmøte
planomriss
varsel om planoppstart


Innspill til planen kan sendes til Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes eller på e-post til dagmar.kristiansen@asplanviak.no innen 11.9.2023.
 

Kontaktperson fra Bø kommune er Line Henriette Benjaminsen, e-post line.benjaminsen@boe.kommune.no