Det er Nordland fylkeskommune som eier veien og tunnelen og som er ansvarlig for oppgraderingen av tunnelen. Det arbeidet som foregår er en oppgradering av sikkerheten. Tunnelen inn til Bø er den første i Nordland som får dette. På prosjektets nettside finner du oppdatert informasjon til en hver tid. Kommunen er også i tett dialog med prosjektledelsen og publiserer endringer og avvik på sin Facebook-side. Dette er det raskeste mediet å nå frem til folk med denne informasjonen. Dersom du lurer på noe frem i tid eller når du er på farten, så ring til veitrafikksentralen på 175
 
Slik er kolonnetidene per 5. mai 2023

Veien gjennom tunnelen stenges kl. 18:00 og åpnes kl. 06:00, med følgende kolonnetider:
Fra Øksnessiden: kl. 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 02:00 og 05:00
Fra Bø-siden: kl. 18:35, 19:35, 20:35, 21:35, 22:35, 23:35, 01:35 og 05:35.
Tunnelen er i tillegg åpen natt til lørdag og natt til søndag i partallshelger.

God helg, kjør pent og velkommen til Bø!

Foto: Nordland fylkeskommune